Waterschap zet kraan naar beken Zuidoost Brabant dicht

REGIO –  De neerslag van de afgelopen weken heeft niet kunnen voorkomen dat het in grote delen van Brabant zeer droog is. Om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen gaat waterschap Aa en Maas het water dat wordt aangevoerd via de Maas daarom selectiever verdelen. Dat betekent dat de ‘kraan’ naar enkele beken in het gebied Beneden Aa, Boven Aa en Raam binnen een paar dagen wordt dichtgezet. Zo wil het waterschap voorkomen dat beken waar sprake is van bijzondere ecologie (zeer) grote schade oplopen. Daarom wordt nu als eerste de toevoer naar de Lactariabeek, de Landmeerse Loop en de Strijpsebeek stopgezet. Omdat de verwachting is dat deze beken dan snel droogvallen, inventariseren medewerkers van het waterschap nu eerst hoeveel vissen in de betreffende beken zwemmen en of het bijzondere soorten betreft.