Steenuil

Foto: Toon van Kessel

Natuureducatie staat bij het IVN hoog in het vaandel. Naast wandelingen voor jong en oud organiseert ze van tijd tot tijd ook natuurcursussen. 

Broedseizoen 2020. De vogelwerkgroep van IVN Cranendonck heeft de roofvogel- en de zangvogelnestkasten van 2020 geïnventariseerd. 

Er  zijn 104 roofvogel-nestkasten geplaatst in de gemeente Cranendonck bestemd voor de bosuil, steenuil, kerkuil en de torenvalk. De natuurlijke habitat voor deze vogels is de laatste decennia flink achteruit gegaan. Voor de kerkuil waren vroeger de boerenschuren met de bekende gemetselde ronde gaten en kerken de specifieke broedplaatsen. Bij de steenuil waren de oude boomgaarden en de knotwilgen hun favoriete broedplaatsen. 

Maar de gebouwen zijn geïsoleerd en dicht gemaakt en rond het gebouw is alles zo steriel mogelijk en ook het landschap ziet er heel anders uit na de ruilverkavelingen. Door het plaatsen van nestkasten hebben we de roofvogels een handje geholpen om een goede broedlocatie te vinden en daar maken ze graag gebruik van. Daarbij letten we ook een beetje op de omgeving want waar schapen, paarden en kippen stallen staan zijn ook muizen en dus geschikte plaatsen om te broeden en de kroost groot te brengen.

Voor wie vaak gaat wandelen heeft beslist de vele IVN zangvogelkastjes zien hangen op diverse plaatsen in Cranendonck en ook hier was sprake van een goed broedresultaat van bijna 100%.

Broed resultaat 2020

Steenuil: 49
Kerkuil: 9
Torenvalk: 35
Bosuil: 0

IVN Cranendonck
Info: Harrie Hegge
Vogelwerkgroep 
IVN Cranendonck  
h.hegge1@chello.nl