Gemeenteraad Pelt 27 augustus 

PELT – Vanaf 1 september wordt het mogelijk asbest huis-aan-huis op te laten halen. Voor de reglementen en tarieven kan men best de website van limburg.net raadplegen. Er is goedkeuring verleend voor de verbouwing en renovatie van Kerkplein 1. De gemeenteraad heeft verder een samenwerkingsovereenkomst voor straathoekwerk goedgekeurd en dit voor de periode 2020-2025. De gemeente Pelt gaat over tot de aankoop van vijf volledig elektrische personenauto’s.  Twee hiervan zijn voor de dienst onderhoud Wegen en Gebouwen, twee voor de dienst Planning en Projecten en een voertuig voor het OCMW. De opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure. De uitgave hiervoor wordt geraamd op € 229.295,00 inclusief btw.