Stad Hamont-Achel ondersteunt kinderen met leerachterstand 

HAMONT-ACHEL – Tijdens de coronacrisis sloten kleuter- en basisscholen een tijdlang hun deuren. Om de mogelijks ontstane leerachterstand bij te werken, stelde de Vlaamse overheid vlak voor de zomervakantie de organisatie van zomerschool voor. Omdat het stadsbestuur van mening is dat iedereen eerder baat had bij een periode van rust zodat de batterijen terug opgeladen konden worden en ook de scholen geen vragende partij waren voor zomerschool, wordt er voor het nieuwe schooljaar een toelage  voorzien voor zorgondersteuning om zo eventuele leerachterstand weg te werken. 

Ieder kind is anders en vraagt dan ook een andere aanpak. Door het invoeren van een extra toelage voor zorgondersteuning van jongeren met leerachterstand kiest het stadsbestuur dan ook voor begeleiding op maat. De leerkracht stelt – eventueel samen met de zorgleerkracht – vast wie er op welk vlak een achterstand heeft opgelopen. Vervolgens bepaalt de school zelf hoe men de toelage inzet en door wie de zorgondersteuning aangeboden wordt. Bovendien gebeurt dat tijdens de schooluren zodat zeker ook de meest kwetsbare kinderen bereikt worden. 

De toelage voor zorgondersteuning in kader van leerachterstand werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 augustus. De toelage wordt gelijk verdeeld tussen de vijf kleuter- en basisscholen in Hamont-Achel en dit over de periode van september 2020 tot en met december 2020.