Cultuur Commissie Cranendonck zoekt enthousiaste deelnemers

CRANENDONCK – Tijdens het openingsweekend hebben vele mensen uit Cranendonck een kijkje kunnen nemen in de nieuwe Borgh. De reacties op het nieuwe gebouw waren zeer lovend en de meest opvallende aanvulling vond men de gloednieuwe cultuurzaal, de Prowise-zaal. Van deze zaal heeft De Borgh dan ook zeer hoge verwachtingen. De zaal is voorzien van vele moderne faciliteiten om hier velerlei activiteiten te ontplooien. 

Helaas gooide Corona behoorlijk roet in het eten. Een week na de feestelijke opening lagen alle activiteiten stil. Nu, een half jaar verder, begint er weer wat beweging te komen in De Borgh. De verenigingen zijn vrijwel allemaal weer gestart, de bibliotheek is open en ook de instellingen hebben hun deuren weer geopend. Hoog tijd om ons weer op de Prowise-zaal te gaan richten. De Borgh is van mening dat, om deze zaal optimaal te kunnen gebruiken, een cultuurcommissie dient te worden geformeerd. De eerste stap is inmiddels gezet. Op woensdag 26 augustus is een informatieavond gehouden om de doelstellingen van de cultuurcommissie toe te lichten. Els Aerts, de manager, heeft de bezoekers duidelijk uitgelegd wat de plannen zijn van De Borgh ten aanzien van de cultuurcommissie. De bedoeling is de Cultuur Commissie Cranendonck op te richten.  De CCC zal gaan bestaan uit één werkgroep, die zich gaat richten op drie leeftijdsgroepen: de jeugd,  de senioren en de leeftijd daar tussenin. Wanneer de structuur duidelijk is en er voldoende mensen zijn, gaan ze de groep splitsen naar drie aparte pijlers. Deze pijlers gaan zelfstandig activiteiten organiseren voor hun doelgroep. De plannen van alle pijlers worden minimaal een keer per kwartaal besproken in een overkoepelende vergadering. In die vergaderingen nemen plaats 2 personen uit iedere commissie en Els Aerts fungeert als voorzitter. Tijdens deze vergaderingen worden de te plannen activiteiten besproken en een jaaroverzicht gemaakt.

Lexke Theatercafé valt ook onder de CCC. Zij bestaan al ruim tien jaar en blijven op dezelfde manier doorgaan. Zij nemen ook deel aan de overkoepelende vergaderingen en werken samen met de pijlers.

Optreden in de grote zaal – Archieffoto Jos Meusen

Prioriteit nummer één van De Borgh zijn en blijven de verenigingen. De jaarlijkse activiteiten van de verenigingen hebben voorrang op het gebruik van de Prowise-zaal. Maar er blijven zeker voldoende mogelijkheden en tijdstippen voor de CCC om vele mooie activiteiten te organiseren. Naar aanleiding van de informatieavond hebben zich al diverse mensen aangemeld voor de CCC. We kunnen nog zeker meer mensen gebruiken die zich willen inzetten om de cultuur in Budel verder op de kaart te zetten. Heb je interesse om aan te sluiten bij de Cultuur Commissie Cranendonck, meld je dan voor  1 oktober aan. Dan kan de werkgroep begin oktober van start gaan. Daarna volgt een oefenperiode voor dit seizoen,  om vervolgens voor seizoen 2021/2022 een mooi programma samen te stellen.  Aanmelden kan via e-mail aan els.aerts@deborghbudel.nl met n.a.w. gegevens, telefoonnummer en een kleine motivatie.