Lijsterbes

In de nazomer tijdens een wandeling in en rond Cranendonck kun je de lijsterbes aantreffen omdat hij erg opvalt door zijn mooie oranje bessen. Omdat de wilde lijsterbes erg winterhard is, was het een van de eerste bomen die na de ijstijd in de Benelux  voorkwamen. De bloemen trekken in de zomer veel insecten en vooral veel wespen aan, die op het menu staan van veel vinken.  De bessen van de lijsterbes worden in juni oranje en dat blijven ze maanden en zijn een goede voedselvoorziening voor vogels,  zoals zanglijsters, koperwieken en kramsvogels en die hebben er een goede maaltijd aan. Een leuk weetje is dat vroeger de lijsterbes zou beschermen tegen hekserij en andere narigheid. Het was gebruikelijk om bij de  ingang van een huis of een erf een lijsterbes te planten. Dit ter bescherming van het huis en de bewoners en kon het kwaad niet  binnen komen. Als een spreeuwenzwerm de bessen niet in de gaten krijgt, kunnen ze tot kerst blijven hangen. 

Een half jaar lang genieten van mooie, oranje bessen! 

Foto en tekst Jan de Bruijn