Aparte opvang voor kansloze asielzoekers

CRANENDONCK – Vanaf deze week worden er nieuwe verdergaande maatregelen genomen om de overlast en toestroom van een kleine groep kansloze asielzoekers in de gemeente Cranendonck tegen te gaan.

Door Roy de Leijer

Het gaat hierbij om de opvang van vreemdelingen die afkomstig zijn uit zogenoemde ‘veilige landen’. Een gedeelte van deze groep veroorzaakt met enige regelmaat overlast. Het is bedoeling dat de nieuwe aanpak er onder meer voor zorgt dat de asielaanvragen sneller kunnen worden behandeld en afgewezen. 

Als een aanvulling op de huidige maatregelen wordt de opvang van deze groep asielzoekers verder versoberd. Zo komen zij niet langer in aanmerking voor leefgeld. De Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel spreekt van een echt bad, bed en brood-beleid. “Dit alles is erop gericht om het verblijf van deze kansloze groep asielzoekers in ons land minder aantrekkelijk te maken. Het is het vervolg van de eerder ingezette koers.” 

Ook wordt er strenger opgetreden. Zo worden nieuwe gevallen vanaf deze week ondergebracht op een gescheiden gedeelte van het azc in Budel. Zij mogen het terrein wel verlaten, maar worden bij vertrek en binnenkomst gefouilleerd. De beveiliging wordt geïntensiveerd en er is een hogere bezetting op de werkvloer. De bedoeling is dat de totale doorlooptijd van de asielaanvraagprocedure flink wordt verkort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zet hiervoor extra personeel in. 

Van Kessel geeft aan dat de nieuwe maatregelen passen binnen de eerder afgesloten bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “We blijven binnen de gestelde capaciteit. Er komen dus niet meer mensen uit veilige landen bij. Het gaat om een groep die nu al op het azc wordt opgevangen.” Van de huidige maximaal 1500 bewoners van het azc vallen straks maximaal 60 personen onder de nieuwe aanpak. “We beginnen met vier personen”, aldus Van Kessel.

Ook azc Ter Apel neemt deel aan de pilot. In november of december vindt er een eerste evaluatie plaats. De eindevaluatie vindt plaats in juni 2021. Dan wordt besloten of de gecentreerde en sobere opvang verder wordt gecontinueerd. Van Kessel: “Het uiteindelijke doel is om ergens in het land één locatie voor deze groep te vinden.” Mocht blijken dat de nieuwe aanpak op termijn niet tot de gewenste resultaten leidt, zal deze opvangvorm tussentijds worden beëindigd.

Foto Jack Roosen