Streep door carnavalsoptochten en prinsenballen

CRANENDONCK – Er worden het komende carnavalsseizoen geen nieuwe carnavalshoogheden aangesteld in de gemeente Cranendonck en de buurdorpen Sterksel en Leende. Dat hebben de acht overkoepelende carnavalsverenigingen uit dit gebied begin vorige week afgesproken. Inmiddels is er in de meeste dorpen ook een streep gegaan door het merendeel van de andere activiteiten, waaronder de optochten. 

Ieder jaar komen vertegenwoordigers van De Ossedrijvers (Sterksel), De Lindse Blaos (Leende), De Muuzevangers (Maarheeze), De Toeters (Budel-Schoot), Buulder Buk (Budel), De Pintewippers (Gastel), De Roesdonkers (Soerendonk) en De Heiknuuters (Budel-Dorplein) na de zomervakantie samen om te vergaderen over het naderende carnavalsseizoen. Eerder dan gepland werd er dit jaar vanwege de coronacrisis in juni al een vergadering gehouden. Toen is er gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het nieuwe seizoen, maar knopen werden er niet doorgehakt. Besloten werd om dit op 7 september te doen.

Vorig week zijn de acht verenigingen unaniem tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om onder de huidige omstandigheden een volwaardig carnaval te bieden aan nieuwe prinsen(-paren). 

Carnaval is een feest van gezelligheid, polonaises, mooie optochten en vele andere tradities. De verenigingen verwachten dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om dit alles op 1,5 meter afstand te organiseren. De acht verenigingen hebben daarom unaniem besloten dat er in de 8 dorpskernen geen opvolgers komen voor de huidige prinsen(paren).

Na de bijeenkomst werd afgesproken dat de verenigingen voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop van de carnavalsactiviteiten met hun eigen achterban verder in overleg zouden gaan over wat er met de inachtneming van de RIVM-richtlijnen mogelijk is in coronatijd.

Dit overleg heeft in Cranendonck inmiddels plaatsgevonden bij onder andere De Toeters, Buulder Buk, Muuzevangers en Heikuuters. De uitkomst van het achterbanoverleg van De Roesdonkers was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. De Pintewippers vergaderen later deze maand.

Archieffoto Jos Meusen

De andere vier Cranendonckse verenigingen hebben de afgelopen dagen stevige knopen doorgehakt en besloten om vrijwel het gehele programma voor carnaval 2021 van de agenda te halen. Dit betekent onder meer dat de optochten in Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Maarheeze en Budel niet doorgaan. De verenigingen spreken van een pijnlijk maar noodzakelijk besluit. 

Hier willen ze de vrijwilligers, artiesten en optochtdeelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid geven. Het heeft weinig zin om heel veel tijd en energie te stoppen in activiteiten waarvan uiteindelijk de doorgang zo goed als zeker onmogelijk is, aldus de Buulder Buk een persbericht.

Wel zijn er bij de verenigingen plannen om een carnavalskrant uit te brengen. En in Budel wordt er onder meer gekeken naar een alternatief voor de jaarlijkse Buulse Zittingen. In Maarheeze wordt door De Muuzevangers onderzocht of het mogelijk is om de jaarlijkse tonpraatavond dit najaar in aangepaste vorm door te laten gaan. 

De verenigingen hopen dat het mogelijk is om in of rond het lange carnavalsweekend in februari nog iets te kunnen organiseren. Daarbij is het vizier vooralsnog vooral gericht op de jeugd en kleinschalige activiteiten. “Het is niet ondenkbaar dat we ook hierbij op de nodige praktische bezwaren zullen stuiten”, zegt Marcel van Gils, voorzitter van De Toeters. Hij hoopt dat er begrip is voor de genomen beslissingen.

Ook Jos Scheffers, voorzitter van De Heiknuuters, geeft aan dat er naar alternatieve activiteiten wordt gezocht. Scheffers: “Alle reguliere evenementen die normaal gesproken in de feesttent zouden plaatsvinden gaan niet door. Wel willen kijken of het onder meer mogelijk is om een activiteit te houden waarmee we het nieuwe seizoen inluiden. Ook willen we de traditionele Knuuterverbranding door laten gaan.”