Vieringen Mariënburght

BUDEL – Ook de vieringen in De Flank in Mariënburght zijn na een lange periode weer opgestart. Dit is voortaan op de maandagavonden om 19.00 uur. Na de viering is er ook gelegenheid om na te praten met een kop thee of koffie. Vanwege de corona-maatregelen zullen er geen hosties worden uitgereikt en kan er ook niet gezongen worden. We vormen een kring van mensen rondom de altaartafel, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. De viering heet Woord- en Gebedsviering, dit omdat we luisteren naar het Woord uit de Bijbel van Onze Lieve Heer, maar ook naar eigentijdse woorden en lezingen. We bidden vaste en nieuwe gebeden en lezen met elkaar de liederen die we anders zouden bidden. We hopen dat u, met dit aangepaste en vernieuwde aanbod, zult komen en meedoen. Met de vertrouwde gezichten van vóór de crisis en de nieuwe gezichten kunnen we een gemeenschap vormen met en voor elkaar!

Hartelijke groeten, mede namens de werkgroep vieringen,

Caroline van der Heyden en Emile Gerards, geestelijk verzorgers