Sportakkoord Heeze-Leende is een feit

In januari 2020 werd er een proces gestart met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en de gemeente Heeze-Leende om te komen tot een Sport- en beweegakkoord Heeze-Leende. Vanwege het coronavirus kan er geen definitieve ondertekening plaats vinden, maar dat betekent niet dat we niet aan de slag kunnen.

Wethouder Jan de Bruijn: ‘’Het Sport- en beweegakkoord is van ons allemaal. Daarom is het zo fijn dat ruim 45 verenigingen en organisaties zich aan het akkoord verbonden hebben. Samen kunnen we veel meer bereiken!’

Samen verder

Het doel van het Sport- en beweegakkoord is dat iedere inwoner van de gemeente Heeze-Leende, van jong tot oud, plezier kan beleven aan sporten en bewegen. In het akkoord staan 29 concrete acties. De verenigingen en organisaties die meedachten over het Sport- en beweegakkoord gaven aan met welke acties ze de komende tijd aan de slag gaan. Zo gaan we samen aan de slag om het sport- en beweegaanbod in de gemeente Heeze-Leende in beeld te brengen. Daarnaast gaan sport- en beweegaanbieders aan de slag met het realiseren van gezonde sportkantines en rookvrije sportparken. Aan alle inwoners van Heeze-Leende wordt gedacht. Zo is er aandacht voor de kwaliteit van bewegen van kinderen en jongeren en wordt er vernieuwend aanbod voor ouderen bij verenigingen onderzocht. Voor het uitvoeren van de acties van het sport- en beweegakkoord is voor 2020 € 10.000 beschikbaar. Via de sportconsulenten van de gemeente Heeze-Leende is een deel van dit budget voor 2020 aan te vragen voor de uitvoering van de acties. 

Meer informatie

Het Sport- en beweegakkoord Heeze-Leende is onderdeel van een landelijke beweging die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingezet. Heeze-Leende kan bij het ministerie ook een bedrag van € 10.000 aanvragen om handen en voeten te geven aan de uitvoering van het sportakkoord in 2021 en 2022.

Alle informatie over het Sport- en beweegakkoord Heeze-Leende is ook te vinden op www.sportakkoordheezeleende.nl.