Automaatje zoekt chauffeurs

WEERT – Sinds juni is de vervoersservice Automaatje op gepaste wijze weer van start gegaan met de nodige coronamaatregelen. Er vinden weer met veel plezier ritjes plaats voor minder mobiele plaatsgenoten. We zijn echter nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs (Automaatjes) die daarbij gebruik maken van hun eigen auto en hiervoor  een tegemoetkoming ontvangen van 30 cent per km.

Het vervoer kan bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak, familiebezoek, uitstapje of bezoekje aan de kapper zijn. Met het doel om eenzaamheid te verlagen, inwoners weer deel te laten nemen aan de samenleving en mantelzorgers te ontlasten. Wil jij zorgen dat mensen samen met de auto naar een afspraak kunnen? En onderdeel worden van de enthousiaste club vrijwilligers die er al is? Neem dan contact op met Elsa van den Goor (e.vandengoor@puntwelzijn.nl) van Punt Welzijn. Bellen kan ook, via telefoon 0495-697900.