Carnaval in Roesdonk 2021!

SOERENDONK – Het glas is in Zurrik niet half leeg maar half vol! Na beraad met de Roesdonkers afgelopen zaterdag is besloten het komende seizoen te proberen diverse activiteiten op te zetten. Zoals al eerder met onze zuster verenigingen in Cranendonck, Leende en Sterksel besproken, komt er ook in Roesdonk geen nieuw prinsenpaar en jeugdprinsenpaar. Je kunt met de maatregelen van dit moment geen volwaardig carnavalsfeest organiseren, hoe graag dat we dat ook willen. We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en er het beste van maken. Nu diverse activiteiten niet plaats kunnen vinden hebben we als Roesdonkers besloten onze tijd anders in te zetten.  Denken in oplossingen en niet in problemen! Wat gaan we dan wel doen! Als eerste gaan we, zoals we elk jaar doen in Zurrik, een mooie krant maken. Een terugblik over het afgelopen jaar, wat historie en uiteraard uitleg over de activiteiten die wel plaats gaan vinden. De krant zal zoals normaal begin Januari uitkomen.

Verder gaan we inventariseren hoe we onze bonte avonden kunnen realiseren. Met minder bezoekers, dan maar meer avonden! Tafels op afstand kan net zo gezellig zijn. Verschillende artiesten hebben er al zin in. De Roesdonker mannen hebben ook alweer een aantal ideeën en zullen ook acte de présence geven. Als meer bekend is over het hoe en wat zullen we iedereen daarover berichten.

Om de carnaval binnen de jeugd levendig te houden zijn er plannen om diverse activiteiten te organiseren. Welke bals doorgang vinden en welke nieuwe activiteiten worden georganiseerd zijn we op dit moment aan het bekijken. 

Daarnaast is het idee ontstaan binnen de CV De Roesdonkers om diverse workshops te gaan organiseren. Nu er niet gebouwd wordt is er voor de “grote bouwers” tijd over. Er zijn al een aantal verenigingen die graag aan de jeugd uitleggen hoe je nu eigenlijk een wagen moet bouwen. Denk dan aan het borgen van veiligheid, het lassen en plakken van zo’n mooie kop,  het verzinnen van een thema, een goede leus en natuurlijk de muziek niet te vergeten. Andere workshops als hoe schrijf ik een buut als Tonprater en hoe krijg ik een mooie geschminkt gezicht, hoe maak ik een foampruik, zijn als ideeën naar voor gekomen. Deze workshops gaan we in de komende maanden verder uitwerken. 

Andere ideeën en vrijwilligers om mee te helpen zijn uiteraard altijd welkom. Hiervoor kun je contact opnemen via ons secretariaat (email info@cvderoesdonkers.nl).

Carnaval in Roesdonk, dá maken we samen! Ook tijdens Corona!