Raad stelt bestuursrapportage vast

CRANENDONCK – De Cranendonckse gemeenteraad heeft dinsdagavond de Bestuursrapportage 2020 vastgesteld. In het algemeen waren de fracties tevreden over het door corona gedomineerde document. 

Door Roy de Leijer

De gemeenteraad vergaderde dinsdag voor het eerst achter plexiglas. Door het raadsmeubilair van schermen te voorzien konden alle politici veilig naast elkaar zitten. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurt dit vooralsnog zonder pers en publiek. 

Tijdens de avondvullende vergadering werd onder meer de Bestuursrapportage 2020 afgehamerd. Hierin staan de afwijkingen op de eerder opgestelde begroting voor dit jaar.

De bestuursrapportage werd vastgesteld inclusief de overheveling van incidentele budgetten – tot een bedrag van 272.000 euro – van 2020 naar 2021. Evenals het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van ruim 1.15.0000 voor het nieuwe Budelse gemeenschapscentrum De Borgh. 

Veel afwijkingen in het huishoudboekje van de gemeente worden veroorzaakt door de coronacrisis. Hiervoor was veel begrip bij de verschillende fracties. Patrick Beerten (Elan): Het is begrijpelijk dat corona voortdurend terugkomt in de bestuursrapportage en dat bepaalde projecten vertraging oplopen.” Hij krijg bijval van onder anderen Jordy Drieman (VVD), die wel constateerde dat er erg veel op corona wordt afgeschoven. “Bij sommige zaken mag de gemeente best wat pro-actiever zijn”, vond Drieman. 

Karel Boonen (Cranendonck Actief) maakte van de gelegenheid gebruik om te pleitten voor een lokaal en openbaar coronadebat over de afwegingen die zowel de gemeenteraad als het college op dit gebied maken. 

Alleen de fractie Elan stemde tegen het raadsvoorstel. Onder meer het gevraagde aanvullende krediet voor De Borgh lag aan deze beslissing ten grondslag. Beerten vond dat er te veel is besteed aan externe projectbegeleiding. “Tien procent van de totale kosten is hieraan uitgegeven”, aldus Beerten.

Onder meer ook Pro6 vond dat er bij De Borgh te gemakkelijk is omgesprongen met gemeenschapsgeld. De verdere inhoudelijke behandeling vindt op een later moment plaats. Drieman: “Graag wachten we hiervoor de discussie af die volgt als het rapport van de Rekenkamer gereed is.”

Het overhevelen van maximaal 272.000 euro aan incidentele budgetten was onder meer Elan een doorn in het oog. Beerten: “Het is nu belangrijk om zuinig op onze centen te zijn. Daarbij past het niet om grote bedragen over te hevelen.”

Het CDA had hier minder moeite mee. Carina Gimblett: “Heel veel plannen kunnen anders niet doorgaan. Dat is juist in coronatijd belangrijk. Het is ook niet zo dat we onszelf een ruimer jasje aanmeten.”

Ook de VVD vond het voorstel te billijken. Drieman: “In het algemeen vinden wij overhevelingen onwenselijk, maar in dit geval is het goed uit te leggen. Ook zien we verbeteringen in vergelijking met andere jaren.”

Breedgedragen onvrede was er over de ruis op de lijn die is ontstaan bij invoering van de grijze tariefzak dit najaar. De communicatie over de introductie van het nieuwe afvalinzamelingssysteem verdient volgens veel partijen niet de schoonheidsprijs. Hennie Beliën (Pro6): “We zijn koploper in het scheiden van afval. Maar slechte communicatie omtrent dit onderwerp zorgt voor toenemende frustraties bij onze inwoners, waardoor een goede afvalscheiding in gevaar komt.” Boonen sprak van een valse start: “We staan heel erg achter het ‘waarom’, maar zien heel veel misgaan in het ‘hoe’.”