Gemeenteraad Pelt 24 september

PELT – Voor het eerst sinds corona is de Gemeenteraad weer fysiek bij elkaar gekomen. De Zinnezaal van Palethe werd hiervoor speciaal ingericht zodat men voldoende afstand kon garanderen. Tijdens de crisis was gekozen om via digitale weg te vergaderen. De volgende onderwerpen werden onder meer vorige week donderdag besproken. Een voorstel voor het toekennen van een premie voor herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal werd verworpen. Een aanpassing op het reglement van de geschenkbonnen werd goedgekeurd. De zogenaamde ‘Winkelhierbonnen Pelt’ kunnen voortaan via een digitaal systeem online gekocht worden. Voor wie toch fysiek bonnen wilt kopen kan dat bij de vrijetijdsbalie in Palethe. Door de uitbreiding van het gemeentehuis wordt het gemeenteweggetje tussen Dorpsstraat en Peltanusstraat opgeheven. Er is een tussenkomst toegekend in de huur van zwemaccomodatie voor sportverenigingen met jeugdwerking. Een verlies van € 140.000, voornamelijk door renovatiewerkzaamheden voor de Kunstacademie Noord-Limburg moet door de aangesloten gemeenten worden gedeeld. De kosten voor het onderhoud en de werken voor het behoud van de Klankenboscollectie worden door de gemeente gedragen. Als de Vervoerregioraad Limburg het nieuwe Openbaar Vervoerplan 2021 goedkeurt zal er vanaf 1 januari 2020 om het kwartier een bus rijden vanaf het Mariaziekenhuis naar Hasselt. Er is aan de gemeenten gevraagd  een advies dienaangaande te formuleren. Pelt dringt erop aan dat in het onderdeel ‘vervoer op maat’ efficiënt vervoer georganiseerd wordt. Pelt heeft immers diverse deelkernen en het vervoer van daaruit naar de hoofdkernen is voor bepaalde doelgroepen niet evident. Verder werd een hondenlosloopzone besproken. Men heeft hiervoor een locatie voor ogen in de bossen van Parkoever aan de zuidkant van de Haagdoorndijk. Mogelijk zou dit gerealiseerd worden in de komende lente. Het probleem van hangjongeren in Neerpelt-centrum staat volgens burgemeester Frank Smeets op de agenda van de politieraad. Het is de bedoeling dat het systeem van gasboetes vanaf 1 januari in zal gaan.