Evenementen tijdens coronaperiode

WEERT – Weert is een actieve gemeente. Veel verenigingen, stichtingen en commerciële partijen vragen normaal gesproken evenementenvergunningen aan om leuke uiteenlopende activiteiten te organiseren. Vanwege de extra coronamaatregelen blijkt het voor initiatiefnemers van nieuwe evenementen lastig te zijn om vooraf goed in te schatten hoe de coronamaatregelen in de praktijk gehandhaafd kunnen worden. Dit vraagt vooraf, tijdens het vergunningaanvraagtraject, maar ook tijdens het evenement veel inzet van de gemeente. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders aan initiatiefnemers om tijdens de coronaperiode geen nieuwe evenementen meer aan te vragen. 

Uitzonderingen 

Er zijn enkele uitzonderingen op dit beleid. Evenementen die jaarlijks worden georganiseerd en ook nu tijdens de coronaperiode met aanpassingen kunnen doorgaan, kunnen eventueel een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen. Daarnaast zijn er nieuwe evenementen die al in het begin van dit jaar zijn aangekondigd en een plekje hebben op de evenementenkalender 2020. Voor deze evenementen is capaciteit beschikbaar. 

14 weken vooraf

Afhankelijk van het te organiseren evenement moet er naast een beoordeling door de gemeente, ook een beoordeling plaatsvinden door andere partijen zoals de Veiligheidsregio. Daarom is het belangrijk dat de vergunning 14 weken voorafgaand aan het evenement wordt aangevraagd. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat álle partijen de gelegenheid hebben er naar te kijken. 

Meer informatie op www.weert.nl

Wil je binnenkort een evenement organiseren en wil je meer informatie? Kijk dan eens op www.weert.nl/evenement-organiseren.