Start Future Energy Lab markeert nieuwe fase Metalot

CRANENDONCK – Metalot is klaar voor de volgende fase. Metalot versnelt duurzame, circulaire ontwikkelingen op het gebied van metalen en duurzame energie door kennis en ervaring van wetenschappers, onderwijs, overheid en ondernemers te bundelen. Recent is het Future Energy Lab (FEL) in Cranendonck in gebruik genomen. In het FEL wordt onder meer aan de hand van een 100kW demonstratie-opstelling verder onderzoek verricht aan de volgende fase van het Metal Power project: de ontwikkeling van een testopstelling in een productieomgeving.

Prof. Philip de Goey, samen met Jan Vlassak oprichter van Metalot: “Afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met onderzoek. Met het FEL wordt de stap naar de praktijk gemaakt. Met een stevige financiële ondersteuning van de Alliantie Energieopslag van de provincie Noord- Brabant en samen met veel bedrijven bouwen we aan een Metalot organisatie die tot doel heeft nieuwe innovaties samen op te schalen en naar de markt te brengen.”

De provincie Noord-Brabant draagt bij aan de ontwikkeling van Metalot in de komende jaren. Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “Onze partners hebben met ons de afgelopen jaren een goede basis gelegd. Het is goed nieuws dat er nu verder gebouwd kan worden. De provincie steunt van harte het ontwikkelcentrum Metalot Future Energy Lab dat een bijdrage gaat leveren aan het versnellen van de energietransitie door veelbelovende technologieën en systemen aan te jagen en klaar te stomen voor de markt, zeker op het gebied van hergebruik van grondstoffen zoals metal fuels. We zien de toekomstige waarde voor het ontstaan van een innovatiecluster rond Metalot in de unieke internationale omgeving in de Brainport- en Keyportregio waar al van oudsher innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs bij elkaar komen.“

Het FEL is gevestigd op Bedrijventerrein Airpark in Budel (Cranendonck). Sinds juni is de locatie in gebruik en werkt de 100kW demonstratieopstelling om volledig CO2-loos st(r)oom op te wekken. Grondstof om deze st(r)oom op te weken is ijzerpoeder, waarbij het afvalproduct (roestpoeder) terug in het systeem gaat, waardoor het systeem ook volledig circulair is. Met duurzame energie kan hier weer ijzerpoeder gemaakt worden. Sinds de zomer zijn studententeams van de TU/E, samen met medewerkers van bedrijven en universiteiten, aan het werk in het FEL. Zo wordt er onder meer getest welke ijzerpoeders het beste resultaat geven. Komende jaren zullen er ook andere opstellingen, ook op gebied van waterstof en batterijen verschijnen. In het FEL is ook ruimte om te vergaderen en kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden.

Metalot richt zich in het FEL op drie nieuwe en toekomstbestendige energiedragers: metal fuels, nieuwe batterij toepassingen en toepassingen van waterstof. Binnen Metalot komen innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs samen en worden revolutionaire, duurzame, circulaire ontwikkelingen versneld. Metalot brengt nieuwe waardeketens op het snijvlak van kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven bij elkaar, creëert gezamenlijke toekomstvisies en ontwikkelt concrete projecten om invulling te geven aan deze toekomstvisies. Daarnaast worden – in samenwerking met de gevormde samenwerkingsverbanden – praktische systemen uitgewerkt om ontwikkelde kennis (IP) te vermarkten. Hierbij staat volledig hergebruik van grondstoffen en CO2-neutrale toepassing van metalen en energie centraal.

Recent is ook de organisatiestructuur van Metalot aangepast aan deze nieuwe fase en de participatiemogelijkheden worden komende periode vergroot. Investeerders en bedrijven kunnen lid worden en actief participeren. Gezamenlijk wordt technologie ontwikkeld, worden business cases gebouwd en financiering aangetrokken en kunnen organisatie-overschrijdende innovaties worden gerealiseerd. Tijdens een speciale Metalot Meet op 23 september 2020 wordt toegelicht hoe het lidmaatschapsmodel er uit ziet en welke ontwikkelingen komend jaar te verwachten zijn. Later dit jaar wordt het FEL officieel geopend en vindt er een open dag voor het publiek plaats.

Foto Jos Meusen