Natuurbegrazing

In de meeste natuurgebieden wordt gebruik gemaakt van begrazing om de natuur in stand te houden. Bij heidegebieden zijn dat veelal schapen. In het natuurgebied Kranenveld bij het Goor, Pony-ren genoemd, vindt al bijna 50 jaren een uniek begrazingsproject plaats waarbij IJslandse pony’s worden ingezet om het gebied te begrazen. Deze paarden zijn van particulieren (aangesloten bij stichting het IJslandse Ponystamboek) die hier hun jonge paarden enkele jaren ‘stallen’. Voor de ontwikkeling van deze paarden is dat heel goed, ze zijn namelijk gehard tegen moeilijke weersomstandigheden. Verder blijven ze goed in conditie juist bij het nuttigen van schrale kost. Pas op de leeftijd van vier jaar kunnen deze dieren als rijdier gebruikt worden. Zo nodig worden ze bijgevoerd in de winter. Door de begrazing blijft de heide zich goed ontwikkelen en worden voormalige akkers verschraald. De openheid van het gebied is gunstig voor vogelsoorten als roodborsttapuit, geelgors en veldleeuwerik en voor insecten als zandbijen, graafwespen en de veldkrekel.

IVN Cranendonck
Wiel Zentjens