Nieuwe samenwerking rond Schepenhuis krijgt meer vorm

Op de trap: Frank Walkate, Marijn Mommers, Mia Sevriens, Joop van Cuijk en Mat vd Heijden. Onder: Jac. Biemans – Foto Jos Meusen

BUDEL – Achter de schermen, of beter gezegd binnen de eeuwenoude muren, is de afgelopen maanden gezocht naar een nieuwe invulling van het Schepenhuis aan de Markt in Budel. De kartrekkers nu zijn klaar voor de volgende stap: een raadpleging van de bevolking..

Door Roy de Leijer

De afgelopen maanden hebben drie vrijwilligersorganisaties in de gemeente Cranendonck elkaar gevonden rond het rijksmonument. De Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, heemkundekring De Baronie van Cranendonck en VVV Cranendonck hebben de bedoeling samen het gebouw te gebruiken. Ook de Budelse bevolking wordt gevraagd mee na te denken over een duurzame bestemming voor het karakteristieke gebouw.

Het gebouw kent weinig geheimen voor de drie kartrekkers. Het Budelse rijksmonument is niet alleen het thuishonk, maar ook de naamgever van de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis (VvhS) . Met haar leden, veelal ondernemers, ondersteunt de vereniging het Schepenhuis en daarnaast een aantal mensen en groepen in de regionale samenleving, die om uiteenlopende redenen en steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

De heemkundekring is al jaren een vaste gebruiker van het monumentale gebouw waarin ook VVV Cranendonck en Smokkelmuseum Cranendonck onderdak hadden, totdat ze wegens ruimtegebrek naar een naastgelegen winkelpand verhuisden.

Het is de bedoeling dat het Schepenhuis weer de vertrouwde standplaats van de VVV-winkel wordt. “We gebruiken het gebouw de laatste tijd al weer regelmatig voor vergaderingen”, zegt VVV Cranendonck-voorzitter Mat van der Heijden. Toch is nog niet alles in kannen en kruiken. Van der Heijden: “We vormen op dit moment een juridische entiteit met het Smokkelmuseum. Onlangs hebben we een afstudeerder de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de gevolgen van een mogelijke ontvlechting zijn. Voorop staat dat er een goede oplossing komt voor het museum, anders gaat de verhuizing van de VVV-winkel niet door. Half januari is er meer duidelijkheid.”

De drie samenwerkende partijen hebben de naam ‘De Merret’ (Buuls voor ‘De Markt’) voor hun organisatie gekozen. Die naam verwijst niet alleen naar de plaats van het Schepenhuis, maar ook naar het begrip ontmoeting. De organisatie wil namelijk verder kijken dan het gebouw alleen. Ze ziet het Schepenhuis als onderdeel van de gemeenschap. De Merret wil in de toekomst activiteiten voor de gemeenschap in Cranendonck ondersteunen en wellicht ontwikkelen. 

Daarbij richt De Merret zich op drie hoofdlijnen: sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, de lokale historie en cultuur, alsmede toerisme en recreatie. Daarnaast zet ze zich in voor de exploitatie en het behoud van het gebouw.

Directe aanleiding voor de nieuwe samenwerking was het na 10 jaar aflopen van de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Cranendonck en de exploitatiestichting Het Schepenhuis. Per 1 september is een nieuwe overeenkomst ingegaan, waarbij de drie organisaties betrokken zijn. “Het is de bedoeling dat De Merret op termijn de opvolger van de oude exploitatiestichting wordt”, vertelt Jac. Biemans, voorzitter van De Baronie van Cranendonck. 

Om de exploitatie rond te krijgen is de stichting in oprichting op zoek naar een commerciële partij. Biemans: “We betalen alle drie een financiële bijdrage om het gebouw overeind te houden, maar om de exploitatie rond te krijgen zijn we in belangrijke mate afhankelijk van een commerciële partij.”

De drie organisaties zijn al bijna een jaar met elkaar in gesprek over de nieuwe invulling van het Schepenhuis. Volgens de drie voorzitters is het moment aangebroken om de bevolking te raadplegen. Bijvoorbeeld over de commerciële invulling van het pand. VvHS-voorzitter Marijn Mommers: “Alles is daarbij denkbaar. Iedereen met goede ideeën kan zich melden. Belangrijk is dat het Schepenhuis een plaats van ontmoeting en verbinding wordt.” Van der Heijden: “Als opdrachtgever ziet De Merret er onder meer op toe dat de commerciële activiteiten passen bij het historische karakter van het Schepenhuis.”

Er waren dit najaar verschillende informatieavonden gepland om ondernemers, verenigingen en inwoners van Budel mee te laten denken over een duurzame herbestemming van het Schepenhuis. Vanwege de coronamaatregelen is het voorlopig onzeker wanneer de infoavonden doorgang zullen vinden. 

Mommers: “Achter de schermen blijven we in ieder geval verder werken. Dat is ook nodig. Het is een proces dat veel tijd vraagt.”