Wouter Beke bezoekt buitenschoolse kinderopvang Pelt

PELT – Op dinsdag 13 oktober bezocht Vlaams minister van Gezin Wouter Beke al in de vroege ochtend de buitenschoolse kinderopvang in de locatie van Overpelt Centrum (Ravotterkespad). In het kader van de Week van de Kinderbegeleider wilde hij het personeel bedanken voor de vele inspanningen en inzet tijdens de coronacrisis. 

De kinderopvang in Pelt is verspreid over 9 locaties in de nabijheid van de scholen van de verschillende kerkdorpen en er zijn 70 mensen werkzaam. Volgens Karolien Sleurs, een van de coördinatrices, is het personeelsbestand op dit moment compleet maar eigenlijk wordt er steeds gezocht naar nieuwe – hoofdzakelijk part time – krachten om toekomstige plaatsen in te vullen. In totaal worden in Pelt ruim 480 kinderen opgevangen. Wouter Beke in een korte toespraak: “We zijn hier in Pelt om het belang van de kinderopvang aan te tonen. Kinderopvang wordt vaak als een evidentie beschouwd maar is vooral nu een van de cruciale spelers. Er is heel veel personeel dat dit met veel enthousiasme en een heel groot hart doet. Het is dankzij de kinderopvang dat men in een gezin kan kiezen om met twee te gaan werken en zo heeft het op die manier een economische waarde,” aldus Beke. Hij vervolgt: “Maar het maakt ook dat de ontwikkelingskansen door sociale en pedagogische vaardigheden van de kinderen sterk omhooggaat, ook naar de buurten toe. Het is voor een gemeente waarschijnlijk goedkoper om de kinderopvang op één locatie te organiseren maar er is hier in Pelt bewust voor gekozen om het kort bij de mensen te doen. Dat is belangrijk voor de kinderen want het is daar dat ze hun buren, speelkameraadjes, hun biotoop voor de rest van hun leven leren ontdekken en netwerken uitbouwen. Als ik hier zie dat er in Pelt 9 opvanglocaties zijn dan is dat wel een voorbeeld voor de anderen, reden genoeg om deze kinderopvang te komen bezoeken.” 

“In coronatijd wordt dat natuurlijk nog meer duidelijk. Het is een van de sectoren die permanent open is gebleven zijn terwijl bijna het hele land plat lag. Toen hebben we gezien hoe belangrijk de kinderopvang kan zijn,” besluit Beke. Verder wees de minister erop dat zelfs voor thuiswerkers de kinderopvang erg belangrijk kan zijn. 

Ook de aanwezige burgemeester Frank Smeets sprak zijn dank uit voor de inzet van het personeel en de organisatie: “Het was een van de hoofddoelen bij de start van deze nieuwe gemeente om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor jonge mensen, jonge gezinnen want zo hebben onze bedrijven en zorginstellingen volk om te komen werken. Dan gebeurt er veel en is er veel te beleven maar dan moet je interessant zijn voor jonge mensen om er te komen wonen. Een goed uitgebouwde kinderopvang is dan belangrijk. We zijn nog aan het investeren aan een nieuw gebouw op het Lindel en hebben plannen voor de Grote Heide. Ons personeel in de kinderopvang doet het zeer goed en we hebben inderdaad gemerkt tijdens de crisis van de voorbije maanden dat zij zijn blijven volharden. Bedankt daarvoor.” 

De minister kreeg hierna een rondleiding in het gebouw waar hij de gelegenheid nam om met enkele van de aanwezige kinderen een woordje te wisselen.