Hoe gaat het met… ex-burgemeester van Hamont-Achel, Theo Schuurmans?

In navolging van het interview met ex-burgemeester van Cranendonck Marga Vermue enkele weken geleden, geven we deze keer het woord aan Theo Schuurmans, de vroegere burgemeester van Hamont-Achel. Hij vertelt over wat hem momenteel bezighoudt, wat de plannen zijn voor de toekomst en wat de mooiste realisaties zijn tijdens zijn ambtsperiode. 

HAMONT-ACHEL – 13 jaar lang droeg Theo Schuurmans (CD&V) de burgemeestersjerp van de stad Hamont-Achel, tot hij in 2018 het stokje moest overdragen aan Rik Rijcken (PRO). Theo blijft het lokale bestuur op de voet volgen en is als adviseur van de Vereniging Treinreizigers Vervoer nog steeds actief aan het lobbyen om zo een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert te realiseren. Tijd voor een gesprek! 

In oktober 2018 gaf je jouw rol als burgemeester van Hamont-Achel over aan Rik Rijcken (PRO). Hoe heb je dat ervaren? 
“Tja, dat was natuurlijk een bittere pil om te slikken. De verschuiving van slechts 1 zetel in het stadsbestuur betekende een verschuiving van het volledige beleid. CD&V had nog de ambitie om een nieuwe meerderheid te vormen  maar de tegenstellingen tussen verschillende personen maakten het onmogelijk om tot een overeenkomst te komen. En toen was het voor mij afkicken geblazen! De eerste periode moest ik echt nog wennen aan mijn nieuwe dagelijkse leven. Gelukkig ben ik terug aan de slag kunnen gaan bij de Vlaamse Gemeenschap, waar ik me inzette op de afdeling ‘lokaal cultuurbeleid’. Op 1 mei 2019 ben ik dan, na 42 jaar dienst, op pensioen gegaan.” 

“Sinds ik burgemeester af ben, zijn er voor mij persoonlijk heel wat veranderingen geweest. Zo is mijn vrouw Riki blij dat ze eindelijk haar man terug heeft,” lacht Theo. “Mijn functie als burgemeester nam natuurlijk heel wat tijd in beslag. Het volledige huishouden stond in het teken van mijn agenda als burgemeester, ik was amper thuis. Als echtpaar zijn we hier altijd goed mee omgegaan, want we kenden het belang hiervan. Maar nu het anders is, geeft dat toch ook wel een prettige impuls in ons huishouden. Ik heb eindelijk tijd om eens naar de televisie te kijken, naar programma’s die bij iedereen populair zijn en waar ik jarenlang niet over kon meepraten omdat ik er gewoonweg geen tijd voor had. Koken is ook een van mijn ‘nieuwe’ bezigheden en zowel binnen- als buitenhuis heb ik heel wat geklust. En om mijn conditie op peil te houden plan ik dagelijks 20 à 30 minuten in om baantjes te trekken in het zwembad.” 

“Tot zover de hobby’s en huishoudelijke bezigheden, want als adviseur van VTV, de Vereniging Treinreizigers Vervoer, ben ik nog steeds druk in de weer met de treinverbinding tussen België en Nederland, meer bepaald tussen Hamont en Weert. Alle betrokken partijen hebben we aangeschreven en geduid op het belang van deze grensoverschrijdende connectie. Zowel de Belgische als Nederlandse overheid heeft nu deze internationale lijn opgenomen in de regeerakkoorden. In het nieuwe Belgische regeerakkoord staat nu letterlijk te lezen: “uitbreiden capaciteit personenvervoer met … grensoverschrijdende verbindingen” . In Vlaanderen zijn er momenteel slechts  2 internationale verbindingen, eentje met Frankrijk en eentje met Nederland. De verbinding tussen Hamont en Weert zou de derde zijn. Dit is een dossier dat al jaren speelt en waar we al heel wat voor gelobbyd hebben. Nu hebben we ons doel bijna bereikt, Nederland heeft aangegeven dat ze ook over willen gaan tot een elektrificatie van de spoorlijn, mits ze een duidelijk signaal krijgen dat de Belgische trein tot Weert zal doorrijden. De vermelding in het regeerakkoord is al een van die positieve signalen richting een grensoverschrijdende spoorlijn,” aldus Theo. 

Theo en zijn trein, het lijkt een eeuwig huwelijk. En wanneer we hem vragen naar zijn belangrijkste verwezenlijkingen als burgemeester van Hamont-Achel komt de trein natuurlijk opnieuw ter sprake.
“Toen de trein in 2014 voor de eerste keer niet stopte in Neerpelt maar doorreed tot in het station van Hamont gaf dit een onwaarschijnlijk fijn gevoel,” vertelt Theo. “En ook toen de elektrificatiewerken van start gingen wist ik helemaal zeker dat we op de goede weg zaten. Volgende doel is dus om de trein de grens over te laten steken, naar Weert toe.” 

Maar dat is natuurlijk niet het enige project waar Theo trots op is. “De aankoop van cinema Walburg in 2008 is toch ook zeker het vermelden waard. Dankzij de steun van de lokale sp.a toentertijd is de koop toen gerealiseerd. Dit is de start geweest van de culturele bloei die de stad Hamont-Achel de jaren daarna heeft doorgemaakt. Cinema Walburg werd gerenoveerd en in ere hersteld, er werd een gloednieuwe en polyvalente zaal De Posthoorn neergezet alsook een nieuw gemeenschapscentrum Michielshof. Nu hebben we in ons stadje dus maar liefst 3 culturele locaties die allemaal voorzien zijn van al het technische en praktische comfort die deze centra de dag van vandaag nodig hebben. Het culturele leven in Hamont-Achel kreeg op die manier een flinke boost, iets waar we toch echt wel trots op mogen zijn.” 

Wat mogen we de komende periode nog verwachten?
“Laten we er geen doekjes om winden: ik was natuurlijk graag burgemeester gebleven. Ik zal de komende periode actief oppositie blijven voeren en de politieke vinger aan de pols houden om het huidige bestuur scherp te houden. Ondertussen staat PRO/N-VA al bijna 2 jaar aan het roer en de inwoners van de stad zien met eigen ogen wat er wel en niet gerealiseerd is en hoe het beleid gevoerd wordt.” Theo vervolgt: “Of ik me opnieuw kandidaat zal stellen voor het burgemeesterschap? Daar kan ik op dit moment moeilijk op antwoorden. Eerst en vooral moet ik gezond blijven en in onze CD&V-groep zit veel talent; uit ervaring heb ik geleerd dat die zaken zichzelf wel uitwijzen wanneer de tijd daar rijp voor is. Ik zal er in ieder geval 100% voor blijven gaan om het bestuur in Hamont-Achel te ondersteunen waar nodig. Daarnaast blijf ik me inzetten voor de treinverbinding tussen Hamont en Weert” 

Heeft u nog een boodschap voor de inwoners van Hamont-Achel? 
“Ik word nog dagelijks gecontacteerd door inwoners die vragen hebben of advies nodig hebben, en ik blijf iedereen met veel plezier vooruithelpen waar mogelijk. Ik vind zelfs dat ik ze dat verschuldigd ben, gezien de kennis en ervaring die we hebben. Ik merk wel dat er vanuit de bevolking vragen gesteld worden omtrent het huidige beleid. Waarom sommige projecten, zoals dat van sporthal De Koekoek, volledig opnieuw opgestart moeten worden terwijl het vorige beleid hier al dossier voor heeft ontwikkeld, waarom bepaalde dossiers niet doorgaan zoals ‘Wonen in het Park’ of de restauratie en herinrichting van het complex klooster Ursulinen en waarom er overhaaste beslissingen genomen worden. Denk aan de snelheidsaanpassingen binnen de gemeente van 70 km per uur naar 50 km per uur om nog maar te zwijgen van het afsluiten van sommige grenswegen en dit zonder overleg met de buren! Maar als er een ding is wat ik heb geleerd doorheen de jaren, dan is het wel: Na regen komt zonneschijn… En dat zal nu ook wel zo zijn,” aldus Theo.