Extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich in een zeer hoog tempo. Om de verspreiding van het virus te vertragen, zijn strengere maatregelen nodig. Dat heeft ook het stadsbestuur van Hamont-Achel begrepen. Vanaf 23 oktober zullen er in onze stad dan ook extra maatregelen gelden. Zo wil men samenkomsten vermijden en de verspreiding van COVID-19 vertragen. 

Zowel op vlak van evenementen en culturele activiteiten, als op vlak van sport en het verenigingsleven neemt het stadsbestuur van Hamont-Achel strengere maatregelen. De hieronder vernoemde maatregelen gaan in vanaf vrijdag 23 oktober en zijn tot en met 8 november, het einde van herfstvakantie, van kracht. 

Cultuur
Alle evenementen en activiteiten die georganiseerd worden in gebouwen van de stad – waaronder De Posthoorn, het Michielshof, Expo De Wal, Cinema Walburg… – worden geannuleerd. Hieronder vallen zowel de voorstellingen van het aha!-programma als activiteiten georganiseerd door derden. Ook de kermis – die normaliter komend weekend doorging te Hamont-centrum – zal niet plaatsvinden. 

De bibliotheken van zowel Hamont als Achel blijven geopend voor individuele bezoekers. Hierbij dienen de geldende maatregelen, die duidelijk aangegeven zijn bij het betreden van de bib, gerespecteerd te worden.

Verenigingen
Ook het verenigingsleven in Hamont-Achel wordt een tijdlang stilgelegd. Het stadsbestuur vraagt namelijk met aandrang aan alle verenigingen om hun activiteiten en samenkomsten op te schorten. De betrokken stadsdiensten nemen in het kader hiervan contact met hen op. 

Dienstencentrum De Kring
In onderling overleg met het stadsbestuur legt ook dienstencentrum De Kring vzw haar activiteiten van het lokaal dienstencentrum stil. Enkel de pedicure, het kapsalon en de Minder Mobiele Centrale blijven geopend. De gebruikers van de warme maaltijd worden gecontacteerd om verdere afspraken te maken. 

Het dagverzorgingscentrum blijft open. De families worden op de hoogte gebracht van de geldende maatregelen. 

Sport 
Alle sportactiviteiten die doorgaan in stedelijke accommodaties waaronder de sporthallen in Hamont, Hamont-Lo en Achel en de tennishal in Hamont alsook alle buitensporten worden opgeschort. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden. Deze sportcomplexgebruikers worden zo snel mogelijk gecontacteerd door de sportdienst.

Buitenschoolse kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang IBO De Pagadder blijft geopend. De veiligheidsmaatregelen en richtlijnen opgelegd door Kind & Gezin worden hier nauwgezet toegepast. Wel vraagt men aan de ouders die niet noodzakelijk opvang nodig hebben om niet te reserveren.   

Bovenstaande maatregelen zijn niet aangenaam, maar wel noodzakelijk om de verspreiding van het virus af te remmen. Het stadsbestuur roept dan ook met aandrang op om alle maatregelen te respecteren. Zo hoopt men alle kansen te geven aan de zorgsector om de zorg te kunnen blijven bieden aan wie het nodig heeft, dat de scholen de deuren kunnen openhouden en ouders aan het werk kunnen blijven.