Overlast Belgische F16’s

Zoals de Hr. Hak in de editie van HAC Weekblad van 9 oktober 2020 al schreef is er in Maarheeze sprake van geluidsoverlast veroorzaakt door Belgische straaljagers. Dat is niet nieuw maar ook ik ben van mening dat die overlast de laatste tijd is toegenomen. Graag voeg ik hier nog informatie aan toe.

Het gaat hierbij om de F16 gevechtsvliegtuigen die zijn gestationeerd op de militaire vliegbasis in Kleine-Brogel. Het is al vele jaren zo dat deze vliegtuigen over onze gemeente vliegen en dan vooral via de noordelijke aanvliegroute richting het vliegveld. Dat verklaart de hoge frequentie en het vaste patroon dat gevlogen wordt. Dat betekent ook dat ze relatief laag overkomen met alle geluidshinder tot gevolg. Naar ik vermoed zullen alle kernen van de gemeente Cranendonck hier regelmatig overlast van ervaren. Voor wat betreft Maarheeze kan ik zeggen dat ze bij grote regelmaat laag overkomen, vliegend richting oost om ter hoogte van Maarheeze een bocht naar rechts in te zetten en uit te lijnen in zuidwestelijke richting naar startbaan 23 op vliegbasis Kleine-Brogel. Regelmatig wordt daar een doorstart gemaakt en volgen nog een of meerdere rondjes. Meestal betreft het twee F16s die kort na elkaar overkomen. Op Scannernet.nl zijn alle militaire vluchten te volgen. De gevlogen route met details als snelheid en hoogte worden real time geplot op een kaart en dan is snel duidelijk hoe er precies gevlogen wordt. Bijgaande foto is gemaakt vanuit mijn tuin in Maarheeze 

Onbegrijpelijk is het dat voor de noordelijke aanvliegroute over de bebouwde kom van Maarheeze wordt gevlogen en bijvoorbeeld niet iets noordelijker wat de overlast voor velen aanmerkelijk zou verminderen. Het zogenaamde KBCA (Kleine-Brogel Coördinatie Area) is aan de noordkant ruim genoeg om de bebouwde kom van Maarheeze te kunnen mijden. Op het kaartje de noordelijke aanvliegroute zoals die in de praktijk veel wordt gevlogen.

De Belgische F16 piloten schromen ook niet om zo af en toe de naverbrander even te gebruiken met een oorverdovend kabaal. Dan zijn er ook nog de avondvluchten die vroeger, voor zover ik me herinner, alleen op maandag werden uitgevoerd maar tegenwoordig op bijna iedere maandag- en dinsdagavond. Dat kan tot middernacht in de maanden april, mei, september en oktober. Tot 21.30 uur van november t/m maart en niet in juni, juli en augustus. En omdat alle avondvluchten uiteraard eindigen op de vliegbasis Kleine Brogel wordt onze gemeente ook nog eens getrakteerd op die laatste vliegbewegingen die tot laat in de avond kunnen plaatsvinden. Tijdens oefeningen kunnen er nog extra vliegbewegingen plaatsvinden maar ook de ‘reguliere’ vluchten veroorzaken al heel wat overlast.

De Belgische luchtmacht krijgt voor hun vluchten van de Nederlandse luchtvaart autoriteiten een stukje Nederlands luchtruim (o.a. boven onze gemeente) toegewezen dat zij dan controleren vanwege de ligging van de vliegbasis Kleine-Brogel. Voor klachten over geluidsoverlast verwijst de Nederlands Defensie naar de Belgische Defensie. U kunt daarvoor terecht bij www.mil.be/nl/contacteer-ons/ waar een online klachtenformulier kan worden ingevuld. Dat is aan te bevelen voor iedereen die overlast ervaart. Maar ik ben van mening dat de gemeente Cranendonck in dit verband ook de taak heeft om op te komen voor haar burgers en dit probleem bij de juiste instanties aan de orde moet stellen met het doel de overlast te verminderen. Het contact met de burgemeesters van de omliggende gemeenten is zeer goed zo meldt de basiscommandant van de vliegbasis recentelijk in een nieuwsbrief. Wat dat de burgers helpt weet ik niet maar dan hoop ik dat de burgemeesters het goede contact gebruiken om ook daadwerkelijk iets te bereiken in het terugdringen van de overlast met de burgemeester van Cranendonck voorop.

Foto genomen uit mijn tuin in Maarheeze”

Mijn zorg voor de nabije toekomst is dat als er straks ook gevlogen gaat worden met de nieuwe JSF (F35) straaljagers en de aanvliegroute onveranderd blijft, de overlast in onze gemeente waarschijnlijk verder gaat toenemen. Met de overlast van de F35 is op andere locaties in Nederland en in het buitenland (Noorwegen en Denemarken) al genoeg ervaring opgedaan en die zijn bepaald niet positief. Een Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat de geluidssterkte van de F35 tot 3x zo hoog ligt vergeleken met de F16. Ook als er geen F35 toestellen op vliegbasis Kleine-Brogel gestationeerd worden (zo ver ik weet zijn die plannen er niet), dan nog voorzie ik dat er op termijn wel regelmatig vluchten met deze herrie kisten zullen gaan plaatsvinden. Enerzijds omdat de Belgische en Nederlandse Defensie steeds meer gaat samenwerken en anderzijds omdat binnen Nederland de overlast zoveel mogelijk ‘verdeeld’ gaat worden. De Nederlandse Defensie heeft ook aangegeven dat als de bestaande geluidsnorm niet gehaald wordt het mogelijk is om geluid te ‘exporteren’ naar het buitenland middels meer vluchten in het buitenland. België misschien?  Kleine-Brogel misschien?

R. Weenink, Maarheeze