Diersporen

Nu de herfst aanbreekt wordt het rustiger in de natuur, veel dieren overwinteren in een ruststadium of zijn weinig actief. Dan wordt het interessant om naar diersporen te kijken. In open zand en heideterreinen zie je vaak allerlei graafsporen. Konijnen graven vaak aan randen van paden op zoek naar verse fijne wortels van grassen en heide, daarmee ontstaat een losgewoeld plekje waar weer andere dieren graven zoals mestkevers. Herkenbaar aan de vingerdikke gaten in de grond waarlangs zij de keutels van de konijnen in hun holen brengen, en dat is voedsel voor hun nageslacht. Tevens zorgen zij voor een plaatselijke bemesting van de grond waar zaden die in de keutels terecht zijn gekomen kunnen ontkiemen. Op de foto zie je kleinere holen (vulkaantjes) en die zijn van vliegendoders, meestal de laatst aanwezige graafwespen die zoals de naam al zegt vliegen vangen. Als je verder kijkt kun je ook nog allerlei vraatsporen, uitwerpselen en voetafdrukken tegenkomen. Inmiddels zijn er veel zoekkaarten en sporengidsen die je helpen de sporen te herkennen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Info IVN Cranendonck
Wiel Zentjens 
w.zentjens@chello.nl