Empathie en respect

Geachte Heer v.d. Wiel, wat een gedoe om als oud mens van 82 je afval proberen kwijt te raken! Als je 82 bent zijn al je vrienden overleden of ze wonen ver weg, net als je kinderen en andere familie. Ze kunnen je niet helpen als je je ternauwernood kunt redden omdat je zoveel ernstige gebreken met pijn hebt. Bij het vorige afvalsysteem werd de grijze container eens per maand opgehaald en deze zat dan vol met incontinentiemateriaal. Ik kon niet anders. Nu is dit eens per 2 maanden en dit kost dan ook nog eens het dubbele, namelijk 24€. Ik heb geprobeerd om dit materiaal zelf weg te gooien in de container, die ervoor bestemd is, maar forceerde mijn hand, rug en hart! De laatste jaren heb ik zeer ernstige ziektes gehad, waar ik niet van kan herstellen. Een ruggenwervel is gebroken en ik loop scheef met een kruk en heb meestal veel pijn. Mijn rechterhand doet pijn vanwege overmatig gebruik door het lopen met een kruk. Ik heb bij de gemeente Cranendonck mijn probleem voorgelegd en een gratis extra container aangevraagd. Maar ik kreeg meerdere keren van verschillende mensen te horen dat dit niet mogelijk is. Ik moest Renewi maar zelf  inschakelen. De woordvoerster van Renewi zei me naar de gemeente te gaan omdat “meerdere gemeentes in het land gratis containers geven, die ook worden opgehaald.”

Ik zei dit tegen de medewerkers van de gemeente en vertelde hen dat er toch ook containers voor stoma-afval aangevraagd kunnen worden. Men had hier nog nooit van gehoord! Ik moest maar aan buren of vrienden vragen om hulp.

Wat zou u doen in dit geval mijnheer Van Der Wiel? Zou u uw buren vragen om iedere week 4 zakken naar die stinkcontainer te brengen? Ik vind het een groot verschil maken of je aardige buurman aanbiedt om eens per maand een container aan de weg te zetten of dat je moet vragen om  4 zakken incontinentiemateriaal iedere week weg te brengen. Dit laatste vind ik gênant. Zeker niet iedereen heeft hier tijd voor en zin in! Een gratis container dicht bij de deur, is de oplossing voor mij en misschien ook voor veel andere ouderen en gehandicapten. Dan is die aardige buurman misschien wel bereid om hem aan de weg te zetten als hij (al dan niet gratis) opgehaald wordt. Het is mijns inziens belangrijk dat ouderen  het respect krijgen wat ze verdienen en zoveel mogelijk hun zelfstandigheid behouden.

Ik hoop dat u zich in kunt leven in bovenstaande situatie.

Met vriendelijke groet

B. Lammers.

P.S. Al die plastic zakken zijn voor ouderen en gehandicapten moeilijk te verslepen.

Denk ook aan slechte weersomstandigheden. En waar blijft al dat plastic? Moeten we niet snel minderen met dat spul voor het milieu?