‘Een draaiboek voor deze crisis is er helaas niet’

CRANENDONCK – De tweede coronagolf heeft opnieuw een grote impact op de gemoedstoestand van veel Cranendonckers, zowel bij jong als oud. Dat merken de sociaal makelaars in de gemeente Cranendonck uit de gesprekken met inwoners en uit andere signalen die ze opvangen.

Door Roy de Leijer

“Zo zijn veel ouderen de eenzame periode eerder dit jaar nog niet te boven”, zegt Marina Bukkems, sociaal makelaar in Maarheeze. Ook haar collega’s Noud van Leeuwen, werkzaam in Budel en Gastel, en Mariëtte Claessens (Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Soerendonk) zien de vereenzaming opnieuw toenemen. Net als psychische en mentale problemen.
Bukkems: “De angst om besmet te geraken of iemand te besmetten speelt daarbij een grote rol. Veel mensen voelen zich opgesloten en willen naar buiten. Ze vergelijken de situatie met een oorlog waarbij er wordt gevochten tegen een onzichtbare vijand.”
Claessens vult aan: “De veerkracht van ouderen is minder groot dan eerder dit jaar. Veel mensen hebben behoefte aan luisterend oor. Dat kan heel simpel met een telefoontje worden opgelost.” 
Steeds meer mantelzorgers lopen vast, aldus Van Leeuwen: “Veel dagelijkse bezigheden en hobby’s zijn stopgezet. Daardoor wordt het ook voor mantelzorgers zwaarder. Zij hebben weinig tot geen ontspanningsmogelijkheden meer, terwijl de druk op hen als mantelzorger juist groter wordt.”

Daarnaast vreest het drietal dat de sociaal-economisch gevolgen van het coronavirus zullen leiden tot meer armoede, met bijvoorbeeld uithuiszettingen als gevolg. Ook wordt er gevreesd voor een toename van het aantal burenruzies en meer huiselijk geweld.

Van Leeuwen ziet daarom ruimte voor een lokale crisisopvang. Dit kan volgens hem niet alleen in de huidige situatie uitkomst bieden, maar ook na de coronacrisis. Van Leeuwen: “Bijvoorbeeld bij de opvang van mensen die tijdelijk dakloos zijn, maar ook als de spanningen, bijvoorbeeld in een gezin, enorm oplopen. Dan zou het goed zijn als er een plek in de gemeente is waar mensen even een time-out kunnen nemen.”

Het coronavirus heeft impact op jong en oud. Van Leeuwen: “Bij 70-plussers zien we een opeenstapeling van problemen, maar het wegvallen van fysiek contact speelt bij alle geledingen en leeftijden in de samenleving.”

De huisbezoeken van de sociaal makelaars staan momenteel op een zeer laag pitje. Ook zij zijn grotendeels aangewezen op thuiswerken. Claessens: “Omdat we gewend zijn om met onze voeten in de klei te staan is dat een compleet andere manier van werken. We moeten voortdurend afwegingen maken, waar ga ik bijvoorbeeld wel en waar ga ik niet naar toe.”
Bukkems: “We proberen mensen perspectief te bieden, maar dat is op dit moment heel erg lastig. Initiatieven van vrijwilligers, ook hele kleine, kunnen daarbij enorm helpen. We proberen die zoveel mogelijk te omarmen.”
Van Leeuwen: “Het nadeel daarbij is dat we nu richting de winter gaan, wat een aantal praktische problemen met zich meebrengt. Maar we zijn volop op zoek naar de kansen en mogelijkheden die er wel zijn, zeker met de naderende sinterklaas- en kerstperiode. Een draaiboek voor deze crisis is er helaas niet.”

Meer informatie: Mariëtte Claessens, 06-82662179 (Budel-Schoot, Dorplein en Soerendonk), Noud van Leeuwen, 06-82662392 (Budel en Gastel) en Marina Bukkems, tel. 06-82662263 (Maarheeze).

Foto Jos Meusen