Natuurbeheer

In het Cranendoncks bos is de laatste jaren veel onderhoud gepleegd door STARO waardoor we een mooiere natuur krijgen. Ook rondom Kasteeltje Cranendonck vinden activiteiten plaats welke de natuur ten goede komen. Het prachtige bijenhotel is daar een mooi voorbeeld van. Dat tezamen met de aanleg van bloemenweiden en akkerranden zorgt ervoor dat veel soorten bijen hier zowel voedsel- als nestgelegenheid  vinden. Van het vroege voorjaar tot het najaar kun je genieten van allerlei bloeiende planten en prachtige insecten. Een en ander is mogelijk  gemaakt door de vrijwilligers van de Agrarische Natuur Vereniging. Deze vereniging heeft nu ook flink gesnoeid bij de waterpoel die bijna dicht 

was gegroeid. Noodzakelijk onderhoud dus waardoor we volgend jaar bij deze poel weer allerlei waterdieren en rondvliegende libellen kunnen spotten. Als de gemeente haar beloftes nakomt en het IVN voorziet van ruimte voor een in te richten belevingstuin alsmede een educatieruimte kan zij in dit gebied weer veel schoolkinderen en volwassenen prachtige natuurbelevenissen laten ervaren. En dat op een plek centraal in onze gemeente waar het IVN en het ANV mooi kunnen samenwerken. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tekst en foto Wiel Zentjens.