Dialecten Wa zegde doa 196e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Waag het niet om mijn zus nog één keer voor de gek te houden! 

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Hegget hèrt ni um mien zeuster nog ènne ker vur de gek te hawwe! Maar ook: Komde an die van os, komde an mig! En: Waogt ut neet um mien zeus nogus enne kier veur de gêk te hâowen.

BUDEL:  Woagt ut ni um mien zeuster nog enne kier vur de gek te houwe! Maar ook: Woagt t ni um mien zus nog ens in de zeik te zette. Plus: Woag ’t nogges um mien zusje vur gek te zette. En ook: Woag t nie um men zuster veur de gek te houwen.

MAARHEEZE:  Hoal ut ni in oew hersus um mien zuster nog enne kier vuur du gek te houwe.

BUDEL-SCHOOT: Gi moet ut nè waoge mien zeuster nog enne kiër vur de gek te hawwe. Maar ook: Schoeët: Wóg ut nè um mien zeuster nog unne kieër te pêste.

BUDEL-DORPLEIN: Woag het nè um mien zeuster nog iejne kier inne zeik te zetten!

HAMONT:  Dè gu t nè deujert te reskéjere om mien zeuster nog ens vur de zot te hauwe! Maar ook: Dèurt-et nè um mie zeuster nog vur iëne kieër vur de gèk te hauwe. Ook: Riskeert  ‘ t ne`om mie zuster nog iejene kier vur de zot te haawen. Oftewel: Risceer het né om mien zus vur de gék te houwe!!

ACHEL: Duiêrt-et nie um mie zuster nog ne kier vur den aap te haawen.

NEERPELT: Riskeert het nie um mè zuster nog iëne kiër vur de gek te haawen! Maar ook: Riskeert het nie om mè zuster nog iene kier veur de zot te hauwen.

OVERPELT: Döret nie van mèn èège zuster nog iene kieër vur den aap te hawe! Maar ook: As ge nog iene kieër dört mèn èège zuster vur de gek te hawe, daan gödde wa meimake! En: As ge dört mèn èège zuster nog iene kieër vur de gek te hawe, daan geget owwe bèèsten daag nie ziên!

WEERT:  Dûrftj ut neet te woage um mien zûster nog eeine kieer vur de gek te hoaje!

EINDHOUT: Deurft nie hé om maan zuster nog ene keer veu de zot te haave.

LANGEWEG: Aghu nog inu keer munne zuster vur de gek hou brik ik hoewe nek.

BRUSSEL: Teir ‘et a ni reskeire va ma zuster nog iene ki vui de zot t’aave!.

VUGHT: Haolt ut nie in oewe kop om mun zuster veur de gek te houwe.

ANTWERPEN: Daarft ni oem maain zus veur de zot te awe, hè.

HEERLEN: Waag ut neet om mien zus nog ene kier veur t lepke te houwe.

HELMOND: Woag ut nie jonguh, om minne zus nog inne keier vur dn gek te hauwe. Oftewel: As gaai meen zus nog inne kir oitskélt vur skéle wiewauw, dan zal meen zusje jaw su hard skuppe, dédde gaai heur nie mir oit ken skélden vur skéle wiewauw, hédde déh begrepe, verrekte skéle

DWORP: probeir et ni vu ma zuster vu zot te have.

OPSTAL: Riskeerde à ni oem me zister nog ne kier veur d’en onnoezelen thaven.

ASTEN: Waog ut nie um min zuster nog inne keer vur du gek te hauwe. Maar ook: Woag ut nie um meen zeuster nog inne keer vur de gek te hawwe.

DEURNE: As de gaai ut nog inne kaaier in au hersus halt om meen zeuster vur ut lepke te hauwe dan bende de minne.

STRAMPROY: Waog het neet om mien zuster nog eine kieer veur de gek te hoaje!

DRACHTEN: Doarst myn suster net noch ien kear foar de gek te meitsjen!

BIEZENMORTEL: Haol ut nie in oewe kop um men zusvveur de gek te houwe.

HENGELO: woag ut nie om mien zus veur de gekke te hoal’n.

EINDHOVEN: Lappetnie mun zus nog inne keer te belazere.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Soms laat ik de kapper mijn haren niet wassen, maar alleen bijknippen.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.