Sinterklaas 2020 in Soerendonk

SOERENDONK – Beste jongens en meisjes, beste ouders: Het is weer bijna zover! De Sint en zijn Pieten zijn op weg naar ons land. Ze worden in Soerendonk verwacht op zondag 22 november!

In verband met Covid-19, kan de intocht helaas niet plaatsvinden zoals wij dat allemaal graag willen; ieders gezondheid gaat voor! De Sint en zijn Pieten willen op deze dag bij kinderen langs huis rijden. Ouders kunnen hun kind/kinderen in de leeftijd t/m 8 jaar voor 9 november per mail aanmelden voor een bezoekje bij: hennievangennip@upcmail.nl

Vermeld in deze mail naam, adres, leeftijd en of het een jongen of meisje betreft.

Het is dan de bedoeling dat u en de kinderen niet naar buiten komen! Uw mailadres wordt uitsluitend voor dit evenement gebruikt.

Voor elk aangemeld kind wordt een kleurplaat en een snoepzak geregeld. De ingekleurde kleurplaat kan in de speciale brievenbus in de hal van Basisschool St. Joan gepost worden van maandag 9 t/m vrijdag 13 november. Deze brievenbus wordt op deze vrijdagochtend opgehaald. Is dat niet gelukt? Dan kan de kleurplaat nog in de brievenbus op Dorpsstraat 8 gedaan worden op uiterlijk maandag 16 november. 

Op basis van de aanmeldingen maken de Sint en zijn Pieten op zondag 22 november een route door Soerendonk. Dan komen ze aan huis bij de aangemelde kinderen om daar een snoepzak af te geven en misschien wel een prijs voor de kleurwedstrijd. 

Meld uw kind/kinderen (t/m 8 jaar) a.u.b. op tijd aan; niet aangemeld betekent geen kleurplaat en geen huisbezoek van Sint en Pieten op zondag 22 november!

Mogen kinderen om redenen geen snoepgoed hebben, verzoeken wij u dit in uw aanmeldingsmail te vermelden, zodat er voor een passende traktatie wordt gezorgd.

Omdat het momenteel nog niet zeker is of de intocht op deze wijze doorgang kan vinden, willen wij eventuele wijzigingen communiceren via diverse media zoals de Facebookpagina van “Zurrik Actueel” (www.facebook.com/zurrikactueel/), het HAC Weekblad, via elke buurtvereniging en de aangemelde gezinnen worden ook per mail op de hoogte gehouden. Hou deze media dus goed in de gaten voor de stand van zaken. Om dit prachtige kinderfeest mogelijk te maken kunnen wij niet zonder uw steun, echter is een collecte nu niet toegestaan. Het Sint Nicolaascomité Soerendonk hoopt dan ook een financiële bijdrage te mogen ontvangen op ons bankrekeningnummer IBAN NL61 RABO 0147 9040 72 t.n.v. “St Nicolaascomité” en onder vermelding van “vrijwillige bijdrage intocht”.

Het Sint Nicolaascomité Soerendonk