Advocaat Lynn

Hallo, zowel in mijn functie van advocaat als in die van bemiddelaar hoor ik mensen vaak zeggen dat zij recht hebben op een week-week-regeling (officieel: gelijkmatig verdeeld verblijf). Maar is dat ook zo? Lees even mee!

De wet voorziet dat de rechter een gelijkmatig verdeeld verblijf als voorkeurregeling moet onderzoeken: hij of zij moet dus nagaan of het mogelijk is het kind evenveel bij elke ouder te laten verblijven. Maar dit wil niet zeggen dat de rechter dit in elk dossier toestaat. De rechter houdt ook rekening met andere elementen zoals de leeftijd van het kind, de beschikbaarheid en de afstand tussen de woonplaatsen van de ouders.

Wanneer het verblijf van de kinderen aan de familierechtbank wordt voorgelegd, zijn er drie klassieke systemen: een week-week-regeling, een regeling waarbij de kinderen één weekend om de veertien dagen bij de ene ouder verblijven en de overige tijd bij de andere ouder en een regeling waarbij de kinderen afwisselend 9 dagen bij de ene ouder en 5 dagen bij de andere ouder verblijven. Deze systemen kunnen aangevuld worden met een vakantieregeling.

Wanneer de ouders zélf tot een regeling komen door bemiddeling of na onderhandelingen met advocaten, beschikken zij over een grotere vrijheid om een regeling te kiezen die het best past bij hun leven en de noden van hun kinderen.

Een goede verblijfsregeling bestaat uit een regeling tijdens het schooljaar, een vakantieregeling, een regeling voor speciale dagen (verjaardagen, Moeder-/Vaderdag), de uren van de wissels en de manier waarop en door wie gewisseld wordt. Dit moet voldoende gedetailleerd verwoord zijn zodat er geen ruimte voor interpretatie en discussie is.

Een verblijfsregeling kan ook na de scheiding nog aangepast worden in functie van de leeftijd van de kinderen of wanneer er gewijzigde omstandigheden zijn, bv. verhuis van een ouder.

Deze wijziging kan enkel na onderling akkoord tussen de ouders of na tussenkomst van een rechter. Je kan dus niet alleen beslissen tot een aanpassing van de verblijfsregeling. Ook de coronamaatregelen of een lockdown veranderen hier niets aan: de afgesproken / opgelegde verblijfsregeling moet verder uitgevoerd worden. Dit geldt ook wanneer het kind daarvoor de grens naar Nederland moet oversteken.

Heb je meer vragen of kan je hulp gebruiken bij het uitwerken van de regeling voor je kinderen? Aarzel niet mij te contacteren: ik help je graag verder op mijn kantoor in Achel, Meester Saklaan 36. Bel (0032 11 194041) of mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be of bemiddelaar@lynnmeeuwissen.be) me voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be

Tot volgende maand,

Lynn