Grote opknapbeurt voor voormalige Nassau Dietzkazerne

BUDEL – Als het aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ligt, dan gaat de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel de komende jaren flink op de schop. De opknapbeurt moet er onder meer voor zorgen dat er beter maatwerk kan worden geleverd bij de opvang van asielzoekers.

Door Roy de Leijer

Het COA wil langdurig gebruik blijven maken van het terrein aan de Randweg-Oost en spreekt van een forse investering voor de komende 20 jaar. Het COA ziet in de voormalige legerplaats een uitstekende locatie voor een gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie (GVL), zoals die nu al in het Groningse Ter Apel bestaat.

De leden van de Cranendonckse gemeenteraad werden maandag bijgepraat over de plannen voor de herontwikkeling van het terrein, waar vanaf 2014 AZC Cranendonck is gehuisvest.

Foto Jack Roosen

Wethouder Marcel Lemmen (VVD): “De vervallen gebouwen doen geen recht aan de rijke geschiedenis van de legerplaats. Op dit moment houdt het COA alles met noodgrepen in stand.”

De voorgenomen herontwikkeling is volgens de wethouder in lijn met de samenwerkingsovereenkomst die vorig jaar is afgesloten en de bestuursovereenkomst uit 2018. 

De nieuwe gebouwen en inrichting moeten er onder meer voor zorgen dat bewoners sneller tot rust komen. Lemmen: “Bovenal moet het een plek worden voor mensen om weer te kunnen dromen over hun toekomst.”

Ook ziet hij ook mogelijkheden voor lokale ondernemers. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om sportfaciliteiten te delen met inwoners van de gemeente Cranendonck. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.

De locatie in Budel krijgt een soortgelijke uitstraling als de GVL in Ter Apel. “Maar de locatie in Budel is groter en er is meer groen. Ook komen de woongebouwen iets verder van elkaar af te liggen”, vertelt Hans Schoondermark van het COA.

Op het terrein van AZC Cranendonck mogen nu maximaal 1.500 asielzoekers worden opgevangen. Dit aantal blijft ongewijzigd. Er wordt volgens het COA vooral in kwaliteit geïnvesteerd, in een betere woonomgeving en een beter en efficiënter proces.” 

Bij de hoofdentree aan de Randweg-Oost wordt een centraal dienstencentrum gerealiseerd waarin alle ketenparters worden ondergebracht. Daardoor moet er flexibeler gewerkt kunnen worden. 

De bij het nieuwe dienstencentrum gelegen gebouwen worden gerenoveerd. Centraal op de het terrein is plek voorzien voor het voortgezet onderwijs, recreatieve voorzieningen en een magazijn. Vooralsnog is in de plannen geen basisschool op het terrein van het asielzoekerscentrum opgenomen.

Voor de bewoners komen er achtpersoonsappartementen, met een eigen badkamer en eigen keuken. Ook zijn er plannen om de sterk verouderde rioolzuiveringsinstallatie opnieuw in gebruik te nemen. De ingrepen in de flora en fauna blijven volgens het COA tot een minimum beperkt.

Het COA heeft een erfpachtovereenkomst van twintig jaar afgesloten met de eigenaar van het terrein: het ministerie van Defensie. Schoondermark: “Het terrein blijft eigendom van Defensie. Daardoor houdt zij de mogelijkheid vrij om in de toekomst weer een kazerne op het terrein te vestigen.”

In totaal wordt 23 hectare herontwikkeld. Wat Defensie met de overige bijna 70 hectare gaat doen is vooralsnog onbekend, aldus Schoondermark: “Op dit moment zijn er ideeën om dit gebied terug te geven aan de natuur en de bestaande gebouwen te slopen.”

In december worden de plannen besproken in de commissievergadering. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan in het najaar van 2021 aan de raad wordt voorgelegd. 

Na groen licht van de gemeenteraad wil het COA zo snel mogelijk tot nieuwbouw en herontwikkeling overgaan. Schoondermark: “Eerst willen we het nieuwe dienstencentrum realiseren. Daarmee spelen we alle kantooromgevingen vrij. Vervolgens gaan wij fasegewijs de woonomgevingen aanpakken, zodat we in 2024 klaar zijn.”