Raad keurt snelheidsplan goed

HAMONT-ACHEL – Op de gemeenteraad van 26 november werd het snelheidsplan opnieuw onder de loep genomen. Het dossier werd goedgekeurd, wat betekent dat er vanaf 1 december op de meeste gemeentewegen een snelheidsbeperking zal zijn van 50 km/uur in plaats van 70 km/uur. Op de gewestwegen blijft de snelheidsbeperking van 70 km/uur behouden.

Naast blijvende aandacht voor de zwakke weggebruiker, gerichte proefopstellingen – waaronder tractorsluizen – en een zo veilig mogelijke schoolomgeving is het snelheidsplan één van de verbeterpunten waarmee het beleid inzet op een nog verkeersveiliger Hamont-Achel. Het dossier hieromtrent werd reeds voorgelegd op de gemeenteraad van augustus, maar omdat er een adviesstuk ontbrak, werd het snelheidsplan tijdelijk ‘on hold’ gezet.

Gisteren werd het snelheidsplan opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. Daardoor wordt de snelheid op de meeste gemeentewegen in Hamont-Achel vanaf 1 december teruggeschroefd naar maximum 50 km/uur. Medewerkers van de stadswerf zullen tijdig de nieuwe signalisatie voorzien.