Staan wij dit als burger machteloos toe, of pakken we de macht met onze eigen stem?

Het terrein waar de voormalige Duitse kazerne gevestigd was, is voor een groot deel in handen van Defensie. Het terrein ligt wel voor het grootste gedeelte op Cranendoncks grondgebied. De gemeente kan dus wel degelijk bepalen welke bestemming we hier aan geven. Het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) wil ons nu een 20- of liefst 30-jarig contract in de maag duwen voor de opvang van Asielzoekers en onze gemeenteraad vindt dit  schijnbaar oké. Dat is dus niet oké. Dit is weer een klassiek schoolvoorbeeld waar totaal geen rekening wordt gehouden met de wil van de burgers. Weet je, uitgeprocedeerde asielzoekers uit veilige landen die sturen we ook gewoon naar Budel, waarom, omdat de burgers daar schijnbaar de meest makke schapen zijn. Niet dus. De burgers zijn de overlast meer dan zat, het wachten is op een zeer ernstig misdrijf waar zelfs die ketel(n)marinier geen raad mee weet. In Nederland zijn voorbeelden genoeg van gemeenten waar de burgers dusdanig protesteerden en overlast veroorzaakten dat er geen AZC kwam. Hier moet het COA niets van hebben, want dan komt immers de gehele opvang in het gedrang.  Ik denk dat iedere inwoner ervan uitgaat dat er een eindige tijd komt aan de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Er komt nu gewoon een permanente nederzetting waar we nooit meer vanaf komen. Ik mis in onze gemeenteraad de vertegenwoordiging van de burgers die dit totaal niet willen, ik mis oppositie en ik mis een totaal ‘nee’ tegen dit plan. Het is klaar. Wij als inwoners hebben meer dan onze plicht gedaan. Als wij nu niet op de rem trappen komen we hier nooit meer vanaf. Ik krijg echt het idee dat de vergoeding van ruim 1 miljoen netto per jaar onze gemeente heel goed uit komt. Burgerwachten, die ons haven en goed beschermen, een petitie tegen deze beslissing, allemaal bewijs dat het zo niet verder kan.  Hier moet een halt aan worden toegeroepen. Dit probleem is te groot om dit over te laten aan 19 burgers (onze gemeenteraad) die allemaal het systeem boven de burgers stellen. Er is totaal geen oppositie. Je zou met spandoeken voor het gemeentehuis kunnen gaan staan, herrie schoppen, zodat SBS6 op de stoep staat maar veruit het meest effectieve protest is om nu een nieuwe partij op te starten met als hoofdissue dat er geen verlenging komt van 20 jaar maar dat het AZC per direct dicht moet. Dan weet ik zeker dat je met grote meerderheid (10 zetels) de verkiezingen in maart 2022 wint. Als je dit gebied dan ook nog eens geschikt maakt voor een park à la topparken of droomparken met de mogelijkheid dat je er permanent mag wonen en een woning aanbiedt die maximaal 200.000 euro kost, dan doen we na 30 jaar echt iets aan de woningnood! 

Als je het dan ook nog eens mogelijk maakt dat alle belangrijke besluiten alleen maar genomen  kunnen worden via een referendum en daardoor de bewoners echt betrekt in de besluitvorming, dan pas krijg je binding met de burgers en creëer je echte democratie. Wij bepalen en de gemeente voert uit. Als je dan ook nog als partij de bewoners zelf de burgemeester laat kiezen dan sta je als gemeente met stip op nummer 1. Oproep.

Hierbij een oproep aan iedereen die begaan is met de toekomst en leefbaarheid van onze gemeente.  Het ligt bij jou. Richt je eigen partij op. Doe het nu, de verkiezingen zijn in maart 2022. Hier de zes programma punten op een rijtje :

  1. Per direct sluiten AZC.
  1. Vrijgekomen grond geschikt maken voor een luxe bungalowpark maar dan voor permanente bewoning op eigen stuk grond.
  2. Het invoeren van het referendum voor echte belangrijke onderwerpen waarbij de stemming kan plaats vinden via een 110% beveiligde internet omgeving.(Rabobank idee)
  3. We gaan kiezen voor een eigen gekozen burgemeester. 
  4. Hondenoverlast nu eens echt aanpakken.
  5. Het belang van de burgers staat VOOR partijbelang of persoonlijk belang.

Graag zou ik samen met U deze partij willen opstarten, maar om redenen gaat dit helaas niet.    

Cor van Mierlo