Nieuwe tijdelijke voorzitter Stichting Rehabilitatie Cultureel Erfgoed 

BUDEL-DORPLEIN – In goed overleg heeft Floor van Duijvenboode Varkevisser zijn functie als voorzitter van de Stichting Rehabilitatie Cultureel Erfgoed ‘Parels van Dorplein’ neergelegd. Vanaf 26 november 2020 heeft Erica de Graaf, de vice-voorzitter, de taken voorlopig overgenomen. Floor: “Het huidige bestuur bestaat uit enthousiaste en gedreven vrijwilligers. De stichting is goed gevormd: de organisatiestructuur, het beleid, de procedurale documenten en taakomschrijvingen zijn ontwikkeld en mettertijd aangepast. Klaar voor wat komen gaat. Inmiddels staat de Theaterzaal er steeds glorieuzer bij. Alle vrijwilligers en sponsoren kunnen met grote tevredenheid terugkijken op wat wij, met zijn allen, bereikt hebben. Daarvoor ben ik hen zeer dankbaar – zeker ook de vrijwilligers van het eerste uur – vanaf 2012. Zonder hun enorme inzet was het allemaal niet mogelijk geweest.” 

“De Covid-19 situatie heeft onontkoombaar ook onze stichting beperkingen opgelegd, helaas. Zonder de morele en daadwerkelijk steun van de eigenaar, Driestar, was het niet mogelijk geweest de zaal weer in hergebruik te zien. De directies van Driestar en de huidige huurder (E en A) ben ik daar bijzonder dankbaar voor: zij blijven getrouw onze afspraken met hen gestand te doen, zodat onze stichting het werk aan de zaal en het beheer ervan kan blijven voortzetten. Deze combinatie van factoren geeft het vertrouwen dat de toekomstige beschikbaarheid van de unieke Theaterzaal, voor Dorplein en de wijdere gemeenschap, behouden kan blijven. Rest mij het bestuur nu en in de toekomst succes en behouden vaart toe! Mijn dank voor alle steun.”