Ken je Heem 

Een rubriek van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ waarin aandacht wordt besteed aan de mensen, objecten en verhalen uit het verleden van de gemeente Cranendonck.

J.J.W. van Hout, burgemeester van Budel van 1927-1946

Johannes Jacobus Wilhelmus van Hout werd geboren op 11 december 1895 in Vlijmen. Hij  was  werkzaam als ambtenaar op de secretarie te Boxtel totdat hij met ingang van 10 januari 1927 tot burgemeester in Budel werd benoemd.

Hier bleef hij burgemeester met uitzondering van een periode van vijftien maanden (van 17 juli 1943 tot de bevrijding), toen hij werd vervangen door een handlanger van de bezetter (N.S.B.-er Bouwman). In die tijd had hij geen inkomsten en was voor zijn onderhoud aangewezen op de Budelse bevolking, die hem voedsel verschafte. Per 1 maart 1946 werd hij benoemd tot burgemeester in zijn geboorteplaats Vlijmen. Hier overleed hij, nog in functie, op 1 november 1957 op 61-jarige leeftijd. Hij was twee maal getrouwd, de eerste maal met Antonia L. van Boort (1897-1920), die in Budel begraven ligt. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Uit het huwelijk met zijn tweede vrouw, Cor Henning (†1976), werden vier kinderen geboren: twee jongens en twee meisjes. Zoon Piet (1937-2007) is in de voetsporen van zijn vader getreden en werd burgemeester van Lieshout.

Activiteiten

In zijn periode in Budel heeft burgemeester J.J.W. van Hout  moeilijke tijden gehad. Eerst was er de zware langdurige crisistijd waarin voorzieningen nodig waren voor de werkverschaffing en steunverlening en daarna de oorlogsjaren.

Het heeft hem echter niet ontbroken aan initiatief. In zijn periode zijn o.a. het marktplein verhard en de wegen rond het dorp beklinkerd, zoals de keienweg naar Schoot, de Dorpsstraat, de Willem de Zwijgerstraat, de Fabrieksstraat, de Stationsweg, de Deken van Baarsstraat, etc.

Ook de aanplanting van bomen langs verschillende van deze wegen, de aanlegging van het Beatrixplantsoen, de exploitatie en de bebossing van het Grootbroek, de aansluiting bij de PNEM en de Waterleiding Zuidoost Brabant zijn onder zijn impuls tot stand gebracht.

Ook was hij de initiatiefnemer en onvermoeibare promotor voor het oprichten van het Dr. Ant. Mathijsenmonument.

Van Houtstraat

Naar hem is de Burgemeester van Houtstraat vernoemd. Vroeger heette de straat, voor een gedeelte althans, de Kuipershoekstraat, genoemd naar de Kuipershoek waar vele kuipers (vaten- en tonnenmakers) woonden en hun ambacht uitoefenden. In de raadsvergadering van 28 augustus 1941 werd, op voorstel van wethouder Lamers, de Burgemeester Van Houtstraat ingevoerd voor de weg vanaf het Beatrixplantsoen (nabij garage van Asten) langs molen Zeldenrust tot bij de Hervormde Kerk. Later is het gedeelte van de Deken van Baarsstraat hiervan afgenomen. In de periode Bouwman werd door deze gesteld dat de naam van de straat gewijzigd moest worden omdat de burgemeester als zodanig door de bezetters was afgezet en de namen van dergelijke mensen niet meer moeten pronken op een straatnamenbordje, hetgeen in strijd wordt geacht met de goede orde. Een gedeelte werd toen Kuipersstraat en een ander gedeelte Emmaweg. Na de bevrijding toen Bouwman met de noorderzon vertrokken was, werd de Burg. van Houtstraat weer als naam gevoerd. Bij B.en W.- besluit van 12 september 1955 werd de Burg. van Houtstraat omgedoopt in Van Houtstraat. Bij besluit van 2 mei 1968 worden de Van Houtstraat, de Prins Hendrikstraat en gedeelten van de Emmastraat en de Prins Bernhardstraat samen de Burgemeester van Houtstraat, lopende vanaf de Nieuwendijk tot de aansluiting op de Nieuwstraat tegenover de Cranendoncklaan.

Bezoek onze website: heemkundekringcranendonck.nl of volg ons op Facebook, Instagram, Twitter of Pinterest