Einde supermarktconflict voorlopig nog niet in zicht

BUDEL – De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft het verzoek van projectontwikkelaar Van Grunsven om het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Cranendonck voor de kom van Budel en van Maarheeze te schorsen afgewezen. 

Door Roy de Leijer

Daardoor kan de ontwikkelaar voorlopig geen nieuwe supermarkt realiseren aan de Nieuwstraat 95 in Budel. Volgens de Raad van State is er geen sprake van een spoedeisend belang. 

De juridische strijd met de gemeente Cranendonck duurt ondertussen al een paar jaar. De plannen voor een nieuwe supermarkt op de huidige locatie van kringloopwinkel Verderest zijn de gemeente een doorn in het oog. De gemeente vindt deze plek aan de dorpsrand ongeschikt voor een nieuwe supermarkt. Ze hanteert onder meer het standpunt dat supermarkten in de dorpscentra moeten liggen. Dit vanwege de aanzuigende werking op het winkelende publiek. Ook voorziet ze parkeerproblemen.

Twee jaar geleden oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat de gemeente de in 2017 ingediende omgevingsvergunning voor een nieuwe supermarkt ten onrechte heeft geweigerd. De gemeente ondernam daarna de gang naar de Raad van State. Die zaak loopt nog.

Op 29 januari 2019 heeft de Cranendonckse gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin onder meer het perceel aan de Nieuwstraat wordt uitgesloten voor het vestigen van een nieuwe supermarkt.

Van Grunsven heeft op 2 september van dit jaar een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Die aanvraag werd geweigerd. Zowel de Cranendonckse raad als het college vindt dat vestiging van een supermarkt op het perceel in strijd is met het bestemmingsplan. Een dag nadat de gemeenteraad op 17 november akkoord ging met het voorstel om een Verklaring Van geen Bedenkingen (VVGB) te weigeren trok de ontwikkelaar bakzeil bij het college. 

Met een schorsing van het nieuwe bestemmingsplan wilde de ontwikkelaar bereiken dat de vergunningsaanvraag zou worden getoetst aan het voorheen geldende bestemmingsplan.

Voorlopig komt er geen einde aan het juridische getouwtrek over de plannen voor een nieuwe supermarkt. Over de eerdere vergunningsaanvraag moet de Raad van State nog uitspraak doen.