Helaas geen extra starters- en sociale huurwoningen in Neerlanden II

CRANENDONCK – Vorige week dinsdag is de gehele gemeenteraad in Cranendonck akkoord gegaan met het bestemmingsplan ‘Neerlanden II’. Een mooi plan dat van ‘Neerlanden II’ daadwerkelijk een kroon (zoals de Gebiedsvisie ‘De Neerlanden II’ heet) op Maarheeze maakt. De komende jaren zullen daar 80 tot 100 woningen worden gebouwd. Hard nodig voor onze gemeente en een mooie kans voor de vele woningzoekenden.

In Cranendonck willen we dat ongeveer 30% van alle nieuwe woningen vallen onder het begrip ‘sociale woningbouw’. In de praktijk blijkt dit moeilijk haalbaar, omdat veel projecten vaak maar een beperkt aantal huizen betreft. Vandaar dat Cranendonck Actief! heeft voorgesteld juist bij ‘Neerlanden II’ hier extra in te gaan voorzien: wij wilden 40% van alle woningen bestemmen als starterswoning of sociale huurwoning. Toch 8-10 woningen meer voor mensen die het nu heel moeilijk hebben op de woningmarkt.

Tot onze grote verbazing steunde uiteindelijk alleen Elan dit voorstel en stemde de andere partijen tegen. Juist nu we een kans hebben om echt iets te doen voor mensen met een smalle beurs die op zoek zijn naar een woning. Ons andere voorstel, om de huidige bewoners van ‘Neerlanden I’ en de Sterkselseweg, maar vooral de toekomstige bewoners van ‘Neerlanden II’ waar mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen zoals inrichting van de wijk, het groen en speelvoorzieningen, vond de wethouder een goed idee, hoewel sommige fracties er helaas wat negatiever op reageerden (‘er is al genoeg inspraak geweest’, ‘dit gaat alleen maar vertragen’, ‘dit moet van de mensen zelf komen’). Burgerparticipatie begint nu pas echt. En de gemeente kan ondersteunen hierin, zodat er een fijne nieuwe buurt en wijk ontstaan. Heel erg jammer is dat we nu toch nog moeten wachten op een vervolg. Het duurt nog een half jaar voordat de gemeente een stedenbouwkundig bureau heeft gekozen om verder te werken aan ‘Neerlanden II’. Dit is wel een vertraging die echt voorkomen had kunnen worden als wethouder Frits van der Wiel scherp was geweest. Als je op 15 december een bestemmingsplan vaststelt moet je ervoor zorgen dat zo’n bureau op 4 januari aan de slag kan. Zeker nu er zoveel mensen wachten op een woning.

Cranendonck Actief!

Koen van Laarhoven

Karel Boonen