IVN Cranendonck – Beleef de natuur!

Roofvogels in Nederland

Wereldwijd zijn er wel 300 soorten roofvogels maar in Nederland kennen we maar 14 soorten die hier actief overdag of s’ nachts aanwezig zijn. Van enkele van deze roofvogels

een karakteristieke omschrijving.

De bekendste roofvogels in Nederland zijn. De valken:  torenvalk, slechtvalk en boomvalk en de uilen: bosuil, steenuil, kerkuil en ransuil, en verder de buizerd, wespendief en grauwe, blauwe en bruine kiekendief. Wat minder aanwezig maar inmiddels vaste bewoners zijn: rode wouw, zwarte wouw, visarend en de zeearend. De meest bekende roofvogels in Nederland zijn toch wel de torenvalk en de buizerd en deze zie je ook het meest overdag omdat het dagjagers zijn. De uilen daarentegen zie je niet zo vaak overdag omdat het nacht/schemerjagers zijn. De steenuil zie je overdag wel vaak wat dromerig zitten in ’t zonnetje op een paaltje of op de dakrand van een schuur maar echt actief jagen overdag zal hij niet doen.

Biddende Torenvalk. 

Foto

Maar de torenvalk zul je vaker zien, al stil hangend in de lucht zoekend naar een prooi onder hem. Dit noemt men ‘bidden’ en maar enkele roofvogels zie je op deze manier hun prooi vangen. Hun prooi bestaat meestal uit muizen maar soms ook kleine vogels. Het broedresultaat is vaak afhankelijk van het voedsel aanbod. Kraaiennesten zijn een gewilde broedplaats maar als je goed rondkijkt zie je in Nederland overal in het landschap de speciale kasten staan voor de torenvalk.

Buizerd

Foto

De buizerd is ook een heel bekende verschijning in het Nederlands landschap. Het is een grote roofvogel en in de lucht goed te herkennen aan zijn zwevende vlucht afwisselend met korte vleugelslagen. Voor de goede luisteraar heeft hij ook duidelijk een herkenbare roep die vaak omschreven wordt als ‘kattengemiauw’. Ook herkenbaar zijn de vrij korte brede staart en wat plompe brede vleugels. Jaagt soms biddend maar ook vanaf een zitplaats op muizen maar ook op konijnen. Is over het algemeen geen snelle jager en ook als aaseter is hij bekend. Onze buizerds blijven gedeeltelijk  in Nederland en het aantal buizerds wordt in de winter aangevuld door de vogels uit het hoge noorden van Scandinavië die hier blijven overwinteren.

Slechtvalk

Foto

Zo hebben alle roofvogels  hun eigen karakteristieke eigenschappen bij het vangen van hun prooi zoals zwevend vlak boven het landschap, biddend of wachtend op een uitkijkpost of in een duikvlucht. En van deze laatste tactiek is de slechtvalk de meester van alle roofvogels.

Het is een grote valk en een krachtige jager die zijn prooi meestal vangt in een snelle duikvlucht die soms wel boven de 300 km per uur gaat. Dit is niet hun enige jachttechniek want ook snel laagvliegend  vlak boven de grond grijpt hij zijn te traag vluchtende vogels of konijntje. Slechtvalken bouwen eigenlijk zelf geen nest maar worden daar door ons vaak mee geholpen door een nestkast te maken hoog op een toren of mast van waaruit hij kan gaan jagen. Bekende broedplaatsen hier in de buurt zijn de koeltoren van Nyrstar en de toren van de Martinus kerk te Weert.

Info  Harrie Hegge. [email protected]

Vogelwerkgroep IVN Cranendonck