Het gaat over ons, zonder ons  

De grote beloftes. Veertien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen buitelen alle partijen over elkaar heen. Samen vooruit, samen sterk, samen voor een betere toekomst, samen kunnen we meer, samen op weg. Er zit altijd wel het woord samen in. Als het gaat om onze toekomst en de wens van de burgers om een bindend referendum uit te schrijven voor of tegen sluiting van het AZC is er niemand thuis, een volksraadpleging komt er nooit. Wat duidelijk is geworden dat onze gemeenteraadsleden totaal geen idee hebben wat er onder de burgers leeft. Dat is blootgelegd door een verontruste burger. Er is in weekblad de Grenskoerier in 2016 destijds een pagina geweest die ging over het AZC waar vier mogelijkheden werden besproken. Er stond wel bij dat de keuze van het college al vast stond, waarbij de zwaarste optie al was beklonken.  Ik ga niet stemmen omdat ze toch doen wat ze willen. Waar zou dat toch vandaan komen? Gemeenteraadsverkiezingen voorbij, niks meer samen, zij bepalen wat goed is voor de burger, zelfs als daar geen mandaat voor is en zelfs als het tegen de wil van de burger is. De verkeerde sier. Citaat van het CDA: “Onze inwoners voelen zich niet meer veilig. Het Rijk moet er voor zorgen dat ons college de middelen en de invloed krijgt om het veiligheidsprobleem duurzaam aan te pakken.” 

En U als gemeenteraadslid moet ervoor zorgen dat U uitvoert wat de burger wil. Het is gekomen door Peter Looymans die een petitie opgestart is en door niemand anders. Mijn dank gaat dan ook uit voor wat hij bereikt heeft, proficiat. Het dossier AZC gaat nu in de kast, wanneer de veiligheid weer geborgd is, komt het weer uit de kast. De enige partij die echt wil luisteren naar de burgers en wel een raadpleging wil is ELAN. Schijnbaar heeft ELAN wel binding met hun achterban. ELAN legt bloot hoe andere partijen denken over de burgers, die willen geen referendum met als drogreden om zo geen verkeerd signaal te af te geven. In deze opstelling ligt al besloten dat ze de uitkomst van een referendum al weten.

Onze Burgemeester: “We mogen trots zijn dat we in onze gemeente mensen in nood helpen. Voor hen blijft ons sociale hart kloppen, daar verandert een klein groepje onruststokers niks aan.” Helemaal mee eens dat we mensen op de vlucht moeten helpen. Maar dan ook echt helemaal voor. Door het opvangen van asielzoekers maken we het probleem niet kleiner, maar alleen maar groter en onbeheersbaarder. Waarom meewerken aan een onoplosbaar probleem zoals het asielbeleid. Het is hoogstens het afkopen van  ons gemoed. De oplossing: Echte vluchtelingen bevinden zich in buurlanden, zoals Jordanië (99% heeft geen geld voor een ticket naar het beloofde land) en juist die groep laten wij in de steek, terwijl juist hier de oplossing van het probleem ligt. Asielzoekers in het AZC zijn echt niet gekomen per waterfiets maar via mensensmokkel. Een gemiddeld ticket 3000€, de mensensmokkel viert hoogtij. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden criminelen die als een roversbende rondwaart, die sturen we niet terug naar huis, daar gaan we de inwoners van Budel mee verrassen. Onze democratie wordt slecht nageleefd notabene door onze eigen politieke vertegenwoordigers, op lokaal maar ook op nationaal niveau. Dictaat van het COA: “Wij eisen per direct met 27000 sociale huurwoningen op voor de opvang van asielzoekers.” 

Het AZC is ons door de strot geduwd, onze woningen worden afgenomen waar al 30 jaar ernstige woningnood is.  De gemeenteraad moet de burgers vertegenwoordigen, Dat is hun taak, meer hoeven ze niet te doen. Negentig procent van de burgers wil dat het AZC stopt. 

Zij bepalen, referendum, wij bepalen.  

Cor van Mierlo