Burgemeesters kijken uit naar een beter 2021

REGIO – Een bewogen jaar, dat is het minste wat we kunnen zeggen over 2020. Tijd om samen met de burgervaders uit ons verspreidingsgebied terug te blikken én vooruit te kijken. Burgemeester Rik Rijcken van de stad Hamont-Achel, burgemeester Frank Smeets van de gemeente Pelt en burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck stonden HAC Weekblad graag te woord en kijken allen terug op een jaar dat uiteraard volledig in het teken stond van de corona pandemie. 

De gezondheid en het welzijn van de burgers stond in 2020 zonder tegenspraak voorop, in alle drie de gemeenten. Rik Rijcken: “We hebben de crisis vanaf dag één uiterst ernstig genomen. Er is onmiddellijk een speciale coronacel opgericht die minimaal een keer per week overleg pleegt en bekijkt welke maatregelen we op gemeentelijk vlak moeten treffen. Dit betekent voor onze diensten uiteraard heel wat extra inspanningen, maar dat doen ze steeds op basis van correcte informatie en met een glimlach. Op ICT vlak hebben we een tandje moeten bijsteken op het gebied van nieuwe soft- en hardware, om zo veel mogelijk medewerkers van thuis uit te kunnen laten werken. En het invoeren van het digitale loket om burgers van thuis uit hun attesten en formulieren aan te laten vragen, werd in versneld tempo uitgerold.

We werkten onze organisatiestructuur verder af met het oog op een vlottere werking met een nog betere dienstverlening in de toekomst. Tevens hebben we maatregelen op poten gezet zoals onder andere de HApplausjes, om zo steun te bieden aan de ondernemers en via het OCMW hebben we steun kunnen bieden aan de zwakkeren in onze maatschappij. De federale overheid kende de stad een covid-19-subsidie toe van €56.000, die via individuele beslissingen toegekend is aan onze meest kwetsbare inwoners. Samengevat heeft de coronacrisis veel tijd en aandacht van ons gevergd. Van het bestuur maar ook van onze stadsmedewerkers waarvoor ik hen uitdrukkelijk wens te bedanken. ” 

Frank Smeets (Pelt): “Onze gemeentelijke diensten konden tijdens de pandemie blijven functioneren. Dit kon voornamelijk digitaal met dank aan een goed uitgewerkt en moderne gemeentelijke administratie. Onze technische dienst had de opdracht om de straat op te gaan om zo oplossingen te bieden aan de vele maatregelen die snel doorgevoerd moesten worden. En ook de gemeentelijke kinderopvang heeft haar uiterste best gedaan om in elk kerkdorp de opvang te garanderen wanneer de scholen gesloten waren.”  Ook burgemeester Van Kessel beaamt dat de coronacrisis heel wat flexibiliteit en snel schakelen met zich meebrengt. “We hebben te maken met heel wat veranderingen in de gemeentelijke structuren.  We volgen uiteraard de regelgevingen die ons vanuit de crisisstructuur worden aangereikt. Daarnaast zetten we in op goede communicatie binnen onze gemeente. Iedere week is er een apart corona-overleg met het college en ook de contacten met de verenigingen en ondernemers uit onze gemeente hebben we vanaf het begin hoog in het vaandel gedragen. Zo heeft het gemeentebestuur diverse filmpjes gepubliceerd en infosessies georganiseerd, voornamelijk virtueel, waarin we onze inwoners een duidelijke uitleg geven over de maatregelen en een hart onder de riem steken tijdens deze woelige periode. Vooral het contact met verenigingen, inwoners en ondernemers is en blijft de rode draad.”

Gelukkig hebben de gemeentebesturen, ondanks de pandemie, ook heel wat zaken kunnen verwezenlijken. In Pelt werd een ambitieus klimaatplan goedgekeurd. Smeets: “Met dit klimaatplan willen we het hoofd bieden aan de gevolgen van de opwarming. Verder maakten we het plan ‘Kindvriendelijke gemeente’ en intussen ontvingen we ook al de erkenning van Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media met felicitaties van de jury. We starten het beleidsplan Ruimte Pelt op, waarmee we de contouren van onze nieuwe gemeente vorm willen geven en waarbij we heel veel inwoners willen betrekken. En de gemeenteraad gaf het startsein voor de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt, waardoor we plaats krijgen in het gemeentehuis aan de Kerkstraat voor ontvangsten en een fonkelnieuwe bibliotheek. Met deze keuze herwaarderen we onze oude gemeentehuizen met een hedendaagse bestemming. We hergebruiken onze mooiste gebouwen die we milieuvriendelijk verbouwen  en daardoor kunnen we andere oude energieverslindende gebouwen afstoten.” De stad Hamont-Achel heeft het afgelopen jaar flink ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid. “We hebben een aantal tractorsluizen aangelegd om het sluipverkeer te verminderen,” aldus Rijcken. “En door de invoering van een nieuw snelheidsplan is de snelheid in de meeste woonstraten nu max. 50 km/u. In Achel-centrum is een eerste fase van herstellingen aan voetpaden uitgevoerd. Daarnaast gebeurt natuurlijk ook het jaarlijkse onderhoud aan onze gemeentewegen. De plannen voor het inrichten van fietsstraten zijn op informatie vergaderingen toegelicht en in het voorjaar 2021 zullen deze fietsstraten ingericht worden. Een ander project is er in samenwerking met de Achelse Kluis. We hebben met de Kluis een huurovereenkomst afgesloten en met de financiële steun (€300.000) van LSM (Limburg Sterk Merk) gaan we een onthaal- en bezoekerscentrum inrichten om zo Hamont-Achel en het gehele gebied de Groote Heide vanaf 2022 nog beter te kunnen promoten. Ook hebben we het wandelknooppuntennetwerk opgeleverd in het voorjaar van 2020 waardoor de toerist en inwoner van Hamont-Achel naar hartenlust kan wandelen volgens eigen voorkeur! Dit was in Corona-tijd een welgekomen surplus! De heropening van de speeltuin in het Stadspark van Hamont is eveneens een groot succes geworden. Een prachtige grotere speeltuin, aangelegd door onze eigen diensten, heeft veel lof van onze bewoners gekregen, en terecht. In de zomer is hier volop gebruik van gemaakt!” Ook de gemeente Cranendonck heeft enkele mooie projecten kunnen realiseren in 2020. “In het eerste kwartaal hebben we uiteraard de opening van het gloednieuwe Multifunctionele centrum De Borgh gehad en de oplevering van de heringerichte Stationsstraat in Maarheeze. Daarnaast werden er verschillende duurzaamheidsprojecten opgestart,” vertelt Van Kessel. “En we hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk van de geplande werkzaamheden aan de openbare ruimte uit te voeren en dat is ook gelukt.” 

Alle drie de gemeentebesturen hebben hun plan van aanpak, zoals dat in het begin van 2020 werd neergelegd, moeten aanpassen in de loop van het jaar. In de stad Hamont-Achel hebben bepaalde dossiers vertraging opgelopen, maar er moest geen enkel project definitief wijken. In de gemeente Cranendonck kenden verschillende informatie momenten geen doorgang of moesten digitaal georganiseerd worden. En ook het project ‘De Baronie van Cranendonck’ liep dankzij corona enige vertraging op. In Pelt waren ze druk bezig met het de invulling van de nieuwe adviesraden op een eigentijdse manier met veel inspraak, themagroepen en kerngroepen. De bedoeling was om hier telkens veel betrokken personen fysiek voor samen te brengen, maar dat kon na 13 maart natuurlijk niet meer. 

Ook wanneer we de burgervaders vragen wat het meest is bijgebleven in het afgelopen jaar, blijkt dat de corona crisis heel wat teweeg heeft gebracht. Burgemeester Van Kessel: “Voornamelijk de contacten met de getroffen families over bijvoorbeeld de mogelijkheden bij uitvaarten hebben een diepe indruk op me gemaakt. Gelukkig hebben we steeds, in goed overleg, een eervol afscheid kunnen bieden.” Maar bij alle drie is vooral de solidariteit onder de inwoners bijgebleven. “In onze gemeente Cranendonck is er het project ‘Zorg voor Elkaar’ op poten gezet,” vertelt Van Kessel. “Door middel van kleine initiatieven zoals boodschappen doen voor elkaar, een kort bezoekje aan het raam of gewoonweg aandacht hebben voor elkaar op welke manier dan ook, dat is iets waar ik enorm trots op ben!” En ook Frank Smeets haalt de verschillende initiatieven aan om ‘elkaar te helpen’ in deze moeilijke tijd. “Jeugdbewegingen die boodschappendiensten oprichten, buren die buren helpen, talloze vrijwilligers die eenzamen opzochten of met een creatief idee wat plezier brachten… En vooral onze gezondheidszorg die stand hield en het uiterste beste van zichzelf gaf. Als laatste wil ik ook mijn bewondering uiten voor alle mensen die de ernst van de zaak inzien en correct de regels volgen uit respect voor de gezondheidszorg en de gezondheid van de medemens.” De solidariteit onder de inwoners heeft ook op Rik Rijcken indruk gemaakt. “Daarnaast was het fijn om vast te stellen dat we meer tijd vrijmaken om te fietsen en te wandelen in de eigen gemeente of directe omgeving. We herontdekken eigenlijk hoe mooi het is in Hamont-Achel en onze buurgemeenten.  Maar jammer genoeg is ook het gemis aan sociale contacten me bijgebleven. Geen gewone dingen als bijvoorbeeld een verjaardagsfeest vieren, een buurtbarbecue organiseren, samen sporten, naar de jeugdvereniging gaan,…” 

Tijd om vooruit te kijken. Wat staat er in 2021 op de planning? “De coronacrisis zal zijn greep op het leven nog wel even behouden,” begint Van Kessel. “Maar hopelijk kunnen we toch kleine stapjes vooruit blijven nemen in plaats van achteruit. Een goed contact met de burgers en ondernemers blijft ook in 2021 uitermate belangrijk. In onze gemeente zal er tevens volle aandacht blijven voor de veiligheid, en dit met het oog op overlast vanuit een klein groepje bewoners van het AZC. Daarnaast blijven we onder andere actief werken aan onze duurzaamheidsprojecten, woningbouw en armoedebeleid en willen we ons richten op de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen.” In Hamont-Achel staat de afronding van de plannen voor de nieuwe sporthal in Achel op het programma. Rijcken: “Dit zodat we in augustus 2023 een schitterende nieuwe sporthal in Achel in gebruik kunnen nemen. We blijven ook verder inzetten op verkeersveiligheid. In het voorjaar komen er fietsstraten in de omgeving van de scholen en daarnaast gaan we de plannen uitwerken om de fietspaden op de Haag, Dijk en Salvatorstraat-’t Lo te vernieuwen. Samen met het Vlaams gewest worden er fietssuggestiestroken aangelegd in de Stadswaag, Stationsstraat en een deel van de Lozenweg. Ook gaan we voetpaden herstellen in het centrum van Hamont.” Rijcken vult aan: “We zetten in om onze burgers nog beter te informeren, zo voorzien we de lancering van de stadsapp en het moderniseren van de infoborden. Het belangrijkste voor 2021 is dat we ons verenigingsleven weer terug op gang moeten krijgen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen we onze verenigingen en al onze vrijwilligers zoals in het verleden weer voor 100% ondersteunen in alles wat ze doen. We hebben middelen vrijgemaakt om verenigingen te ondersteunen om opnieuw evenementen te organiseren in onze stad. Zo kunnen we samen, stadsbestuur, verenigingen en vrijwilligers er voor zorgen dat we weer een bruisende stad worden vol met een heel divers palet aan activiteiten.” In Pelt staat er heel wat op de planning. Smeets: “Een greep: voor de kinderen is er de afwerking van de brede school met kinderopvang in ’t Linne en de bouw van kinderopvang en jeugdlokalen op ’t Hent. En we gaan beginnen aan de plannen voor de kinderopvang en speelplaats op de Grote Hei. We leggen de omgeving van het woonzorgcentrum in Lille aan en integreren de pas aangekochte historische tuin van voormalig burgemeester Spaas. We leggen fietspaden aan in de Koel, Boseindstraat en Zandstraat en beginnen aan de plannen van de fietsroutes in de Willem II, de Spoorweg-Heesakker-Dijk- en Herentstraat. We dragen bij aan de bouw van een nieuwe Sporthal bij het zwembad voor de school en de verenigingen. De Heuf wordt aangelegd. De Broesveldstraat aangepakt en we gaan plannen maken voor een nieuw en uitgebreid Marktplein… En natuurlijk hebben we aandacht voor veel groen in straten, op pleinen, parkjes en kerkhoven.” 

Wat onze burgervaders ons en zichzelf toewensen voor het nieuwe jaar is overduidelijk: dat we allemaal weer snel terug kunnen gaan naar een ‘normaal leven’. Smeets: “Ik wens voor ons allen een gemeente die bruist van het leven en de activiteiten, waar we ons niet meer moeten inhouden…” Van Kessel: “Hopelijk kunnen we binnenkort heel wat activiteiten inhalen en kunnen we stappen vooruit blijven nemen.” Rijcken: “Ik kijk er enorm naar uit om samen met al onze verenigingen en vrijwilligers Hamont-Achel weer bruisend te maken. Om weer gewoon met elkaar om te kunnen gaan, te babbelen, te werken, te vergaderen en om samen Hamont-Achel nog aangenamer te maken!”