Rode Kruis Pelt laatste keer in vertrouwde lokalen

PELT – Sinds 1985 mochten vele bloed en plasmadonoren zich melden in de bekende afdelingslokalen in de Weidestraat (Dommelslagdreef) 10 te Overpelt (Pelt). Op 15 juni 2006 moest het plasma geven gestaakt worden door bezuinigingsmaatregelen. De plaatselijke afdeling zette het werk verder om de bloedgevers in de beste omstandigheden te blijven ontvangen. Hartelijk dank aan alle donoren en vrijwilligers voor en achter de schermen voor hun onbaatzuchtige medewerking. De gemeente werd eigenaar van de gebouwen en gronden, en in 2012 verkocht men deze door aan de scholencampus Wico. Sindsdien is de afdeling zoekende naar een gepaste nieuwe locatie, centraal gelegen tussen Neerpelt en Overpelt, tot op heden is hier geen oplossing gevonden. Nieuwe gesprekken zijn gestart en hopelijk gaan deze met succes afgerond worden juni 2021.

In deze moeilijke werkomstandigheden moet de plaatselijke afdeling verder werken. Door het Covid 19 virus heeft de afdeling ook financieel een moeilijke periode. Men moet voor zijn eigen middelen zorgen en dit kan enkel door de verkoop tijdens de stickeractie eind april en de giftenrekening eind september. 

Vanaf 01 januari 2021 is er veel veranderd in het Rode Kruis Pelt, we zullen de bloedgevers ontvangen in de grote zaal van Zaal De Schakel, Leukenstraat in Pelt (Overpelt Fabriek), data vind je terug bij bloedgeven.be. De eerste bloedcollecte in Zaal De Schakel gaat door op woensdag 13 januari tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Ook zullen de data in Sint Huibrechts Lille gewoon doorgaan op de gekende locatie in het parochiezaaltje in het centrum. 

Eind januari, begin februari zullen de oude lokalen gesloopt worden voor de scholengemeenschap Wico. Voor opslag van hulpmaterialen en onze uitleendienst, moeten we door gebrek aan lokalen uitwijken naar de brandweer in Sint Huibrechts Lille, daar gaan we voor een jaar een garage huren, met in gedachte om terug centraal te gaan huizen in Pelt. De uitleendienst is steeds te bereiken tussen 10 en 20 uur op 0477 864 854 en je maakt met de vrijwilliger een afspraak. Ook gaat de afdeling Sint Huibrechts Lille en Pelt samengebracht worden tot één afdeling met onlangs nieuw verkozen voorzitter Eddy Dewitz en bijgestaan door ondervoorzitter Julian Keeris. Zij zoeken nieuwe vrijwilligers en vragen kandidaten om een nieuw afdelingscomité te vormen. Heb je interesse graag ontvangen we u kandidatuur op voorzitter@pelt.rodekruis.be 

Aan iedereen die de afdeling Pelt helpt dragen, vrijwilligers, bloedgevers, gelegenheidsmedewerkers, mensen die ons financieel steunen, gemeentebestuur,…: een woord van dank.