Zijn er nog wensen?

MAARHEEZE – De actie ‘Wensboom 2020’ in Maarheeze is nog open tot 11 januari 2021. Weliswaar in een andere vorm maar toch kunnen ook dit jaar weer mensen in Maarheeze worden verrast door een verdiende, leuke of lieve wens die in de digitale wensboom gehangen kan worden. Is er iemand in uw omgeving die je een hart onder de riem wilt steken of de je wilt verrassen, mail de wens naar: [email protected]

Zet er in voor wie en waarom de wens is en je eigen afzender. Natuurlijk mag je ook een wens voor jezelf insturen. Wil je nog bijdragen aan de wensboom? Dat kan ook door een bedrag over te maken naar NL06 RABO 0142618756 t.n.v. Stichting Project Organisatie Sociaal Netwerk Cranendonck onder vermelding van ‘Wensboom’. Dan zorgen wij ervoor dat er weer veel wensen in vervulling gaan.