Het uitvoeren van goede voornemens als goed voornemen!

De feestdagen zijn weer voorbij. Ondanks alles hopen we dat het toch mooie dagen zijn geweest voor u en uw dierbaren. Met ruimte voor warmte, persoonlijke aandacht en waar nodig troost. En voor hoop op betere tijden met ongetwijfeld veel goede voornemens, als stralende lichtpuntjes in de donkere tijd van nu. 

Onzekerheden
Het is een tijd van onzekerheden, waarin onze situatie zomaar totaal kan veranderen. Op werkgebied: van ondernemer naar stilzitter, van groepsmedewerker naar einzelgänger. En qua welzijn; zoals van gezond mens naar patiënt in kunstmatige coma op de IC.  Naast de zorgen om uw dierbare krijgt u in het laatste geval als familie of partner ook te maken met de zorgen daaromheen. Want wie neemt nu de zakelijke beslissingen? En wie bepaalt dat een behandeling niet gegeven mag worden, omdat uw dierbare die nooit gewild zou hebben? Het is helaas niet zo, dat u als partner of als kind hiervoor automatisch bevoegd bent.

Levenstestament 
Deze onzekerheden kunt u voorkomen met een levenstestament. Anders dan een testament dat gaat over zaken ná uw overlijden, geldt een levenstestament juist tijdens uw leven. In deze notariële akte wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen als u dat niet meer kunt. Bijvoorbeeld door een ongeluk, dementie of coma. Ook kunt u belangrijke wilsverklaringen toevoegen, zoals een euthanasieverzoek, een dementieverklaring, een donorcodicil en uw uitvaartwensen. Daarnaast kunt u aangeven wie uw zaken mag regelen, wanneer dit ingaat en onder welke voorwaarden. Zo bepaalt u zelf wie in dit soort situaties de regie houdt. 

Een mooi jaar
Wellicht kunt u het afsluiten van een levenstestament toevoegen aan uw lijstje met goede voornemens. Direct onder uw  voornemen om deze dit jaar echt allemaal uit te voeren. Hopelijk wordt het een jaar, waarin echt contact weer mogelijk wordt en waarin we samen sterk blijven, in gezondheid, liefde en werk. Wij wensen het u van harte toe.

Martin Horst RU, uitvaartverzorger Cranendonck,
tel. 0031 495 430260