Info-avond zonnepark D’Aasdonken te Maarheeze

MAARHEEZE – Op 14 januari 2021 organiseert ZonXP samen met de Coöperatie Cranendonck een digitale informatie-avond over het initiatief om een zonnepark te realiseren in de gemeente Cranendonck. Zij nodigen belangstellenden graag uit voor deze avond om zich te informeren over het zonnepark en de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. 

Het te ontwikkelen zonnepark is gesitueerd op de voormalig stortplaats Grote Bleek ten noordwesten van de kern Maarheeze. De beoogde locatie is 8 ha groot en bevindt zich op de hoek van de D’Aasdonken en de Grote Bleek en is gelegen ter hoogte van de verzorgingsplaats ’t Haasje langs de A2.

De Coöperatie Cranendonck stimuleert en ondersteunt ZonXP bij de lokale participatie in dit zonneproject. Het streven is dat beiden voor de helft eigenaar van het zonnepark worden. De Coöperatie behartigt daarbij de belangen van de inwoners van de gemeente, met als doel een deel van de revenuen ten gunste te laten komen aan de bewoners van Cranendonck door middel van een gebiedsfonds en/of lokaal eigenaarschap. In verband met de huidige Corona-beperkingen zal deze avond digitaal plaatsvinden. ZonXP licht het initiatief van het park toe, Coöperatie Cranendonck vertelt meer over de mogelijkheden van financiële participatie voor iedereen en de rol die u als bewoner kunt hebben bij de besteding van de opbrengst in het gebiedsfonds. Er is ruim voldoende tijd om uw vragen te stellen, uw wensen te benoemen en ideeën te geven. De avond is op 14 januari 2021 van 19.30 tot  21.00 uur. Aanmelden kan via de site https://zonxp.nl/zonneparken/daasdonken/