Knobbelzwaan

Deze Knobbelzwaan werd op de foto gezet bij de waterzuivering in Soerendonk. 

Foto Van der Sanden