GAS-Codex

Sinds 1 januari 2021 is ook in de politiezone HANO (Hamont-Achel en Pelt) een GAS-codex van toepassing. De volledige versie hiervan kan je nalezen op de website van de politie.

Ik geef hier alvast de zaken mee die het meest voorkomen als overtredingen in andere steden en gemeenten, zodat jullie goed weten waar op te letten:

✗ Je dieren mogen geen hinder veroorzaken door geluid (bv. geblaf).

✗ Je hond moet steeds aan de leiband. Een hond die als gevaarlijk bekend staat, moet ook gemuilkorfd worden. Dit gaat niet noodzakelijk om de specifieke hond (een hond die bv. reeds iemand beet); ook het ras kan hiertoe verplichten.

✗ Je moet de uitwerpselen van je dieren op openbare plaatsen steeds verwijderen. Je moet hiervoor steeds een zakje bij je hebben. Deze verplichting geldt niet voor paarden en assistentiehonden.

✗ Je muziek in je auto mag niet hoorbaar zijn daarbuiten.

✗ Je mag enkel publiciteit in de openbare ruimte ophangen met een voorafgaande schriftelijke gemeentelijke toelating.

✗ Je moet rust en stilte bewaren vóór 7 uur en na 22 uur, in weekend vóór 9 uur en na 22 uur. Dit wil zeggen dat je dan bijvoorbeeld geen glas in de container mag gooien of het gras mag maaien. Voor dit laatste geldt nog een bijkomende beperking op zondag: dan kan dit enkel tussen 10 en 14 uur.

✗ Je huisvuilzakken mogen pas buiten gezet worden vanaf 18 uur op de dag voor ze opgehaald worden.

✗ Je mag niet wildplassen, je behoefte doen of spuwen.

✗ Je huisnummer moet goed leesbaar zijn.

✗ Je moet de doorgang voor je woning sneeuw- en ijzelvrij maken. Je moet ervoor zorgen dat de riool en goten vrij blijven.

Ik zet ook graag enkele procedurele aspecten op een rijtje.

✓ Vooraleer een minderjarige vanaf 14 jaar een GAS-boete opgelegd kan krijgen, moet de sanctionerend ambtenaar (hierna: SA) steeds 2 zaken verplicht doen:

  1. Procedure ouderlijke betrokkenheid: de ouders kunnen hun standpunt geven over de door hun minderjarig kind begane overtreding en hoe zij hierop gereageerd hebben (bv. werd hun kind gestraft?). Er kan de ouders ook gevraagd worden opvoedkundige maatregelen te nemen.
  2. Aanbod tot bemiddeling. De minderjarige is niet verplicht deel te nemen. Alleszins wordt een advocaat aangesteld zodat die hem kan adviseren en bijstaan bij de bemiddeling.

✓ Voor meerderjarigen kan de SA zelf beslissen of hij een bemiddelingsvoorstel doet of niet.

✓ Indien de bemiddeling positief afgehandeld wordt, kan de SA geen geldboete meer opleggen.

✓ Indien de bemiddeling niet opgestart wordt of negatief eindigt, kan de SA aan een minderjarige een geldboete van max €175 of een gemeenschapsdienst van max 15 uur opleggen. Voor een meerderjarige is de geldboete max €350 en de gemeenschapsdienst max 30 uur.

✓ De geldboete of gemeenschapsdienst moet evenredig zijn met de zwaarte van de inbreuk. Ook wordt rekening gehouden met herhaling: het begaan van dezelfde inbreuk binnen een periode van 24 maanden.

✓ De opgelegde GAS-maatregel wordt opgenomen in een specifiek register, niet in het strafregister.

✓ Wanneer je niet akkoord bent met de beslissing, kan je binnen 1 maand beroep aantekenen bij de politierechtbank (jeugdrechtbank voor minderjarigen). Hou er rekening mee dat een negatieve uitspraak wél op je strafregister terecht komt.

Heb je een GAS-bekeuring gekregen, die je betwist of wil je advies over en/of bijstand bij een GAS-bemiddeling, of beroep aantekenen tegen een GAS-beslissing? Aarzel niet mij te contacteren: ik help je graag verder op mijn kantoor in Achel, Meester Saklaan 36. Bel (011/19.40.41) of mail me ([email protected] of [email protected]) voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Tot volgende maand, Lynn