Geen stille trom voor Harrie Staals

REGIO – Op 11 januari 2021 was officieel de laatste werkdag van Harrie Staals op Het Kwadrant in Weert. Als ex-prins carnaval van de Buulderbuk en teamleider op Het Kwadrant, waar hij diverse grotere projecten leidde, is Harrie wel wat publiciteit gewend. Toch wilde hij de overgang van zijn werkzame leven naar zijn pensioen, vanwege corona, stilletjes laten verlopen. Zijn collega’s techniek lieten dat echter niet gebeuren en trokken op die maandag met luide “trommels”, een afscheidslied en champagne naar zijn huisadres in Budel om te proosten op zijn pensioen.

Door Jack Roosen

Het liefste had hij op een meer persoonlijke manier afscheid genomen van zijn collega’s, maar de huidige situatie geeft daar nog geen ruimte voor. Harrie kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn periode bij Het Kwadrant en begint met een positieve insteek aan een nieuwe fase. Missen gaat hij zijn collega’s wel. “Zeker mijn bovenbouwteam waar ik jarenlang de aanvoerder van heb mogen zijn. Het waren vaak hectische tijden, met telkens weer nieuwe bestuurlijke of onderwijskundige inzichten.”, aldus Staals. Hij bedankt zijn team voor de flexibiliteit, de steun en het vertrouwen.

In 2002 maakte Harrie de overstap naar het onderwijs nadat hij jarenlang gewerkt had op de bedrijfsschool van de zinkfabriek in Budel-Dorplein. Hij was toen al 48 jaar. Hij heeft daar nooit spijt van gehad. Hij dankt dit aan de persoonlijkheden en positieve instelling van zijn collega’s. Harrie: “Als collega of als teamleider heb ik altijd op een bijzonder fijne en respectvolle manier met hen mogen samenwerken. Samen zorgen voor goed onderwijs voor onze leerlingen van het Basis-, Kader- en Praktijkonderwijs. Ik ben er zeker van dat zij daar ook in de toekomst in zullen blijven slagen.”

Zijn persoonlijk mooiste periode was de verbouwing van de verschillende techniekafdelingen naar een modern techniekplein. “Het water tussen vijf verschillende techniek-eindlandjes wegpompen was een bijzondere ervaring. Automonteur, metaalbewerker, elektricien, schilder en timmerman in één techniekruimte bij elkaar. Ook het later in elkaar weven van de verschillende sectoren naar een nieuw beroepsgericht programma met profielen was een uitdagende klus. Met heel veel energie hebben we dat als bovenbouwteam op een mooie manier neergezet. Met een flexibel programma met keuzevakken in het belang van leerlingen, vervolgonderwijs en regionale behoefte als resultaat.” Hij dankt zijn collega’s dat hij daar op een fijne manier sturing aan heeft mogen geven.

In 2018 veranderde Harrie zijn leven drastisch. “Een kwaadaardig gezwel bepaalde wat er moest gebeuren en mijn lichaam vroeg om een langdurige herstelperiode.” Zijn slogan “er is meer mogelijk als we minder voor onmogelijk houden” die hij altijd gebruikte veranderde naar “er is meer mogelijk als ik minder voor onmogelijk houd.” “Waarschijnlijk heeft me deze opvatting ook nu geholpen en sta ik met een gezond gevoel klaar voor de overstap naar mijn pensioen.” aldus Harrie Staals.

Foto: John Linders