Nieuwe Huisartsenwachtpost in Pelt

PELT – Op vrijdag 15 januari werd bij het Noorderhart Mariaziekenhuis de nieuwe huisartsenwachtpost officieel geopend door Hans Ramaekers, algemeen directeur Noorderhart en Ben Janssen, voorzitter huisartsenwachtpost. Patiënten kunnen hier op afspraak terecht in de weekends, feest- en brugdagen. De wachtpost is geopend vanaf vrijdag 19u tot maandagochtend 8u. Het was noodzakelijk om te verhuizen omdat hun vorige locatie, het oud ziekenhuis in de Stationsstraat, zal worden afgebroken om plaats te maken voor de WICO campus. De aannemer heeft hier een knap staaltje werk afgeleverd. Op minder dan vijf maanden tijd is dit grote gebouw hier neergezet. Het ligt naast de spoedafdeling en is herkenbaar aan de donkere stenen waarmee het gebouwd werd. Parking is voorzien aan de rechterzijde van het ziekenhuis, voor de gebouwen van kinderdagverblijf Karbonkeltje. De gelijkvloerse verdieping van het gebouw is bestemd voor de huisartsen en heeft vier kabinetten, een wachtzaal en een onthaalbalie. Verder zijn in het gebouw tien kamers voor overnachting van (huis)artsen. Ook de IT afdeling van het ziekenhuis zal er binnenkort worden ondergebracht alsmede de personeelsdienst en enkele administratieve diensten. De huisartsenwachtpost Noord-Limburg is een vzw met 152 aangesloten wachtartsen en zo’n 20 huisartsen in opleiding. Alle huisartsenkringen van Maaseik tot Pelt en Lommel zijn hierbij aangesloten. Vorig jaar werd ook een wachtpost in Bree geopend. Doordat het pand in Pelt gelegen is op het terrein van het ziekenhuis geeft het indien nodig de mogelijkheid tot een directe doorstroming van patiënten. Men kan hier enkel terecht na telefonische afspraak via het nummer 011-604060. De wachtpost is bedoeld voor dringende medische hulp die niet kan wachten tot na het weekend. Huisbezoeken zijn ook mogelijk maar alleen voorbehouden voor ernstig zorgbehoevende patiënten die zich niet kunnen verplaatsen. Het Noorderhart ziekenhuis heeft nog uitbreidingsplannen in de toekomst. Zo is het de bedoeling dat er een post komt van de kinderpsychiatrie afdeling van ZOL Genk. Ook zouden er mogelijkheden voorzien worden voor consultaties en kleine ingrepen in een polikliniek. Er zijn zelfs plannen om het revalidatiecentrum van Pelt naar deze terreinen over te brengen. 

Foto opening Huisartsen wachtpost door Hans Ramaekers (L) en Ben Janssen