Pilot voor Cranendonckse woningzoekenden

CRANENDONCK – Woningcorporatie woCom wil de doorstroming van Cranendonckse woningzoekenden binnen de eigen gemeentegrenzen bevorderen. Hiervoor is de corporatie de pilot ‘Doorstromen’ gestart.

Door Roy de Leijer

De pilot wordt toegepast op de locatie van het voormalige garagebedrijf Verhoeven aan de Nieuwstraat en Burgemeester van Houtstraat in Budel. Hier bouwt woCom 15 sociale huurwoningen voor een- en tweepersoons huishoudens. De vijf levensloopbestendige nultredenwoningen op de begane grond worden ingezet voor de proef. 

Cranendonckse 65-plussers die in een eengezinswoning van woCom wonen komen, mits ze aan alle overige voorwaarden voldoen, als eerste in aanmerking voor één van de nieuwbouwwoningen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Als deze huurders verhuizen naar een meer passend onderkomen komt hun eengezinswoning vrij voor andere woningzoekenden.

De tweede voorrangsgroep bestaat uit de overige inwoners van 65 jaar of ouder uit de gemeente Cranendonck. Daarna is het beurt aan 65-plussers van buiten de gemeente.

Onlangs zijn alle Cranendonckse huurders van woCom van 65 jaar en ouder per brief over de pilot geïnformeerd. Woningzoekenden kunnen tot 31 januari reageren via de site Woonieze.nl. 

WoCom heeft de proef afgestemd met bewonersraad De Pan en de gemeente Cranendonck. Het stimuleren van de doorstroming kan namelijk alleen als er aan een strikte voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld hiervan is woningschaarste onder ouderen.