Gezinsbond Hamont bestaat 100 jaar

HAMONT – Iets meer dan honderd jaar geleden, in augustus 1920, zijn de eerste zaadjes van de Gezinsbond terug te vinden in de vorm van een manifest. Zes maanden later, in februari 1921, wordt de afdeling in Hamont officieel opgericht. Toen was het de Bond der Talrijke Gezinnen. Er is sindsdien ongelooflijk veel veranderd, en de Gezinsbond is mee geëvolueerd. Maar een ding is hetzelfde gebleven: de Gezinsbond wil verbetering brengen voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. 

Van bij het begin wordt ingezet op de basisbehoeften zoals een degelijke gezinswoning, een goed inkomen en betaalbaar openbaar vervoer.  Vandaag worden armoede en sociale uitsluiting hoog op de agenda geplaatst.  Hoe begon het precies in Hamont? In een klaslokaal van de broederschool in de Bosstraat komen een zestigtal Hamonter huisvaders bij elkaar tijdens de stichtingsvergadering van de ‘Bond der Talrijke Gezinnen’. Hamont is zelfs de eerste afdeling binnen kanton Neerpelt en de derde van Limburg. Deze avond sluiten zich meteen 47 leden aan en er wordt een bestuur gekozen. Om grote gezinnen de kans te geven om geld te lenen om te kunnen bouwen wordt in 1927 het woningfonds opgericht. Ook de naam van de vereniging wordt veranderd naar ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’. In 1931 wordt op grootse wijze het tienjarig bestaan gevierd en intussen is het aantal leden gestegen tot 290 gezinnen. Na de oorlogsjaren wordt onder andere de kinderoppasdienst opgericht, alsook een ‘verbruikerclub’. Intussen wordt de naam in 1961 omgedoopt naar ‘Bond van Grote en van Jonge Gezinnen’ . Verder zijn de jaren zestig ook ‘Golden Sixties’ voor de afdeling Hamont met onder andere de  jaarlijkse feestvergaderingen in de Pallieterhal.  Door de vrijwillige inzet van het bestuur en hun ploeg neemt de werking in groei zo fors toe dat bij de viering van het vijftigjarige bestaan de kaap van 500 leden overschreden wordt.

Helaas volgen dan enkele crisisjaren, maar in 1987 kan een ploeg van ervaren ouderen en enthousiaste jongeren het tij keren. Gezinsgerichte activiteiten zetten gezinnen ertoe aan om zich aan te sluiten bij onze afdeling. De groei is opnieuw ingezet. De vereniging staat open voor alle gezinnen, niet alleen de grote of jonge gezinnen maar ook eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, enzovoort. Daarom wordt de naam in 2002 aangepast en gaan ze voortaan door het leven als ‘Gezinsbond’. Er wordt een waaier aan activiteiten en voordelen aangeboden. Zo organiseren ze regelmatig kook- en bloemschikavonden, wordt er onder de naam ‘Cinemaatjes’ elke schoolvakantie een filmmiddag voor kinderen  georganiseerd in cinema Walburg en verkopen ze bioscooptickets, GSM-kaarten en treinpassen met spaarkortingen. De kinderoppasdienst draait op volle toeren, net als onze kinder- en volksdansgroepen ‘Bondanza’. Bovendien bieden de gewestelijke en landelijke werking nog talrijke activiteiten en voordelen voor alle gezinnen. 

Op 6 februari 2021 is het precies 100 jaar na de oprichting van de afdeling Hamont. Het bestuur en leden zijn dankbaar voor de bijdragen van iedereen die zich voor de afdeling heeft ingezet. En als blijk van dank worden alle leden uitgenodigd om dit jubileum te vieren. Jammer genoeg niet tijdens een groot feest, maar met een kleine verwennerij aan ieders deur. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Gezinnen die zich willen aansluiten kunnen dit doen via Gezinsbond.be