Zonneparken gemeente Cranendonck

Volgens een artikel in het ED van 29 januari j.l. vraagt de heer Rudy Snel van Coöperatie Cranendonck zich af of de gemeente zich realiseert dat ze mogelijk 1 miljoen euro misloopt bij de aanleg van de zonneparken. Maar de vraag moet m.i. niet zijn of Cranendonck mogelijk 1 miljoen euro misloopt maar moet het gemeentebestuur zich allereerst afvragen of Cranendonckse inwoners deze zonneparken met een oppervlak van maar liefst 83 ha (=830.000 m2!!) landbouwgrond wel willen en tegen onze Haagse bestuurders niet eens een keer gewoon “toedeloe” moeten zeggen. 

Als ik deelnemers aan praatprogramma’s op TV, ons Fonske Timmermans in Brussel en nog wat hotemetoten mag geloven is er geen seconde meer te verliezen willen we niet voorkomen dat onze nazaten voor onoplosbare klimaatproblemen komen te staan. Je zou dus, gezien de ellende waar de mensheid kennelijk mee dreigt te worden geconfronteerd,  zeggen dat klimaatinvesteringen géén winst hoeven op te leveren. Immers wanneer het dak van je huis lekt zeg je toch ook niet ik ga het dak pas repareren zodra ik dat op een winstgevende manier kan doen? Dus waarom zouden klimaatinvesteringen winstgevend moeten zijn? Het is toch raar om van de ene kant te zeggen dat het klimaat koste wat kost gered moet worden en van de andere kant bedrijven en inwoners alleen maar iets doen wanneer daar financieel gewin tegenover staat?.

Dus beste klimaatpriesters, investeer zonder winstbejag en denk aan het jullie zo heilige klimaat! Dán ben je in mijn ogen geloofwaardig bezig. Zo niet dan valt het kennelijk met het klimaat nog wel mee. We weten natuurlijk met z’n allen dat er geen euro voor een beter klimaat zou worden geïnvesteerd wanneer het geen winst zou opleveren. Ook ik zie en weet dat het klimaat verandert maar laten we de miljarden aan belastinggeld vooralsnog gebruiken voor slimme oplossingen om het klimaatprobleem op te lossen i.p.v. aan geldverslindende windmolens, biomassacentrales en zonnepanelen/-parken. Zet vol gas in op innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld gescheiden opvang van mest en urine wat momenteel al wordt toegepast bij veebedrijven en onder meer toepassing van kernenergie en waterstof. Dát zet zoden aan de dijk en kunnen de landschap- en omgeving verstorende zonnepanelen en windmolens verdwijnen en onder meer tevens onze miljarden gekoste gasinfrastructuur hetzij voor aardgas dan wel op termijn voor waterstof in gebruik blijven. Daarnaast hebben we de komende jaren elke euro hard nodig voor onder meer woningbouw en hulp aan gezinnen en bedrijven die door de coronacrisis in grote financiële problemen zijn gekomen. Dáárna kunnen we wat mij betreft het weer eens hebben over de uitwerking van het  klimaatakkoord maar dan wel, in tegenstelling van het huidige, een realistisch 

klimaatakkoord.

Jo Heesakkers